Nyheter – Konstruktion torkning, Mögelskada, Riskkonstruktioner, Inomhusmiljöproblem

Sunda kallvindar med ventilationsaggregat

Bostadsbolaget ska renovera 2100 kvm kallvind i Ringsberg utanför Växjö och vill försäkra sig om att deras investering blir långsiktig och hållbar. Polygon anlitas som projekt- och arbetsledare för sanering, bygg-och ventilationsteknik då bästa möjliga förutsättningar för optimal inomhusmiljö på vindarna ska skapas.

Det kommunala bostadsbolaget Växjöbostäder har noterat mögel i vindsutrymmena på de nio fastigheterna från 50-talet. Nu ska vindsförrådens träramar uppdateras till metall och då vill man försäkra sig om att investeringen är långsiktig. Att installera ventilation för att luftfuktigheten ska vara korrekt på vindarna är en sådan garant.

“I ett smidigt samarbete med den centrala säljorganisationen i Solna vann vi i distrikt Mellersta Götaland upphandlingen”, berättar Staffan Tagesson, fukttekniker på Polygon Växjö. Han tog sig snabbt an det 18 månader långa projektet som omfattar rivning, statusbesiktning, mögelsanering och installation av ventilation till ett värde av ca 1,5 MSEK.

Bra relationer ger smidiga samarbeten

Med sin lokala kännedom och sitt breda kontaktnät organiserade Staffan på bara några timmar sex underentreprenörer att samarbeta med i detta projekt. “Vi brukar snarare kalla partners och kunder för arbetskamrater som ibland utbyter fakturor”, ler Staffan. “Den fina relationen med branschkollegorna var en avgörande del i att det gick att samordna underentreprenörer på endast några timmar till vindprojektet. Dessa relationer är en klar fördel i vardagen”, uttrycker Staffan.

Undvik hög fuktbelastning på vinden

Fukt på vindar är ett större problem än många tror. Enligt Boverkets utredning framgår att cirka 300 000 byggnader i Sverige har förekomst av mögel, mögellukt eller en hög fuktnivå som direkt kan härledas till problem med vinden. Hög fuktbelastning under en längretid kan orsaka stora fuktskador och är något som ofta inträffar på hus byggda med kallvind.

“När man pratar om bra klimat på vindar eller i krypgrunder menar man att relativluftfuktighet (RF) bör hållas under 70-75%. Begreppet RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket fukt som finns i förhållande till hur mycket fukt luften kan innehålla vid en viss temperatur”, förklarar Staffan. “Då RF påverkar konstruktioner och material såsom trä, kläder, mattor och stoppade möbler är det viktigt för ett vindsförråd att ha rätt klimat för att undvika påväxt såsom mögel”, utvecklar han.

Grundligt arbete i flera led

“Processen startar med att de gamla förråden rivs, en utmaning i sig eftersom ytorna är fulla med förvarade ägodelar”, menar Staffan. “Därefter görs fuktmätningar och statuskontroller av ytorna inför torkning och sanering. Då mögelpåväxt sanerats börjar tätning av vindarna eftersom tekniken fungerar bäst då. Målet och syftet är nämligen att all ventilation sker via ventilationssystemet. Slutligen blir det dags för installation av ventilationsaggregaten”, klargör han.

Enkelhet med behovsstyrda system

“På de nio vindarna kommer nu behovsstyrd ventilation installeras. Det innebär att fläkten är redo dygnet runt varje dag om året, men står helt stilla då en sensor meddelar att luften är som den ska. Allt sker automatiskt”, förmedlar Staffan. “Med denna ventilationslösning går det till så att sensorn känner av fukthalten i luften. Spjäll öppnas och stängs beroende på behov av utförsel alternativt införsel av luft. Systemet skapar optimerad ventilation utan tillförsel av energikrävande värme”, förtydligar han.

Långsiktigt och hållbart

Genom att installera ventilationsaggregat på vindarna investerar föreningen i en långsiktig åtgärd som löser både pågående fukt- och mögelproblem samtidigt som framtida skador förhindras. Den färdigställda anordningen kan nu bidra till en sundare miljö på vindarna och därmed öka värdet på fastigheterna. Polygon hjälper dig att undvika fuktskador i krypgrunder, källarutrymmen och på vindar. Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar dig.

Vill du veta mer om projektet? Hör av dig till Staffan Tagesson.

Polygon optimerar inomhusmiljön på vindar med ventilationsteknik.
Sanering, bygg-och ventilationsteknik då bästa möjliga förutsättningar för optimal inomhusmiljö på vindarna ska skapas.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt