Nyheter – Inomhusmiljöproblem

Termisk komfort

Hur vi upplever temperaturen

Den termiska komforten beskriver hur vi människor upplever inomhusklimat. Det är inte bara lufttemperaturen som avgör den termiska komforten utan även lufthastighet, strålningstemperatur och fuktighet spelar in.

Med lufthastighet menar vi ventilation och drag. När luften rör sig för snabbt upplever vi det som drag. Temperaturen påverkar också trivsel och produktivitet. Även säkerheten kan påverkas, eftersom undersökningar visar att prestationsförmåga och förmåga att tänka påverkas negativt när det är för varmt eller för kallt.

Känsligheten och finmotoriken i fingrarna minskar redan vid 20 graders värme, och vid 16 grader blir det svårt att skriva. 

Inomhusmiljöproblem

Under kategorin Inomhusmiljöutredning kan du läsa om några inomhusmiljöproblem som vi regelbundet stöter på i byggnader. Det är av största vikt att inomhusmiljön är hälsosam.

Uppstår avvikande lukter, synbar påverkan eller fysiska problem är det en god idé att koppla in experterna för provtagning och mätning av den omgivande miljön.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt