Nyheter – Vatten och stormskador, Fukt

Torka, inte riva – spara miljö och plånbok

Ytskikten från helrenoveringen månader innan har knappt torkat då vatten fyller golvet i butikens lokaler. Firman som installerar de första avfuktarna anser att inget material går att rädda, allt bör rivas. Polygon kallas in för en second opinion då vi arbetar efter en annan strategi: torka istället för att riva. Men vi tillkallas sent i processen. Kan vi förhindra stillestånd i verksamheten?

Gör om, gör rätt

Optikerkedjan i Marieberg Galleria, Örebros stora köpcentrum, hade bara månader innan vattnet började forsa helrenoverat sin butik enligt företagets senaste varumärkesprofil. Tyvärr hade VVS-firman som deltagit i renoveringen installerat en koppling fel, vilket ledde till att den lossnade och vatten flödade ut i butiken. En jour-firma ringdes in akut och avfuktare ställdes ut mitt i lokalen med orden “Allt behöver rivas”. Butiken nyttjades i ett par dagar men oljud, varm fuktig luft och störande avfuktare mitt på butiksgolvet kändes inte optimalt för medarbetare och besökare.

En frustrerad butiksägare ringde Trygg-Hansa som i sin tur kontaktade Fredrik Mejstedt, Polygons distriktschef för Närke. Frågeställningen var ifall Polygon kunde inkomma med ett andrahandsutlåtande då vår strategi är att spara mesta möjliga av byggmaterial och konstruktion genom torkning istället för att riva och bygga nytt. Kan ett stillestånd av verksamheten förhindras?

Smidig installering efter kunnigt utlåtande

Fyra dagar efter vattenskadan inträffat var alltså Polygon på plats i den 150 kvm stora butiken för att se hur konstruktionen var uppbyggd och vilket material ytskiktet var gjort av. Vattnet som runnit var rent, väggarna
var av plywood och gips och ingen visuell mögelpåväxt hade startat. Golven bestod dessutom av täta klickgolv i vinyl direkt på betongen, så inga emissioner från mattlim skulle uppkomma. Polygon kom in sent i processen, men Fredrik ansåg att riktad torkning skulle provas. Han ritade upp en plan för hur installation av avfuktare och slangar skulle ske för bästa möjliga resultat och minsta möjliga påverkan i verksamheten.

Sex personer från Polygon och EBAB Byggservice rev efter stängning golvsocklarna för att kunna borra hål i nedre väggen som senare kunde döljas med den vanliga listen. Därefter installerade de rör och slangar längs väggar och tak i butiken samt dolde avfuktarna inne i de bakre utrymmena av lokalen.

Besparing av både miljö och pengar

I några veckor sker vanlig verksamhet medan torkningsprocessen lunkar på och det visade sig vara en lyckad insats. Bortsett från minimalt med gips som behövde bytas ut fanns ingen tendens till mögelangrepp. Nya socklar sågades till och monterades efter stängning. Sen var det klart.

Uppdraget i sig blev hållbart baserat på det minimala koldioxidutsläppet och den minimerade negativa miljöpåverkan då byggmaterial inte byttes ut. Nöjda blev försäkringsbolaget som estimerade besparingen till ca 750.000 kr för deras del, men gladast var ändå butiksägarna som kunde bedriva fortsatt verksamhet utan stillestånd.

Vill du veta mer om uppdraget? Kontakta Fredrik Mejstedt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt