Nyheter – Nyheter, Fukt

Torkexpertis för dekoration kräves

Ett gediget timrat småhus slukas av elden. För att återskapa känslan av timmerstuga ska stora timmerstockar sättas under innertaket som utsmyckning. Men träden är nyfällda, snöiga och genomblöta. Polygon kallas in att försiktigt men effektivt avfukta stockarna inom tidsramen för bygget. 

Ett försäkringsuppdrag inkommer till vår byggpartner Rotab att rekonstruera stugan som olyckligt brunnit ner. För att hålla kvar känslan av timmerstuga utan att timra en helt ny byggnad, ska bland annat stora timmerstockar dekorativt sättas upp i taket. Men de precis nedtagna träden är isiga och dyngsura och återuppbyggandet av huset pågår för fullt. Polygon tillkallas för att hantera avfuktning av de 6 meter långa trädstockarna. Det gäller att med kreativitet och kompetens lösa kundens utmaning.

Kunskap skonar materialet 

När Jonas Rönnqvist, fukttekniker på Polygon i Södra Norrland, kliver in i Rotabs lagerlokal doftar det fräscht av nykapad gran. “En ställning att placera stockarna på har byggts ihop och barken ska nu skalas från stammarna inför avfuktningen”, berättar han. “Vid en första mätning av de 600 x 30 cm stora stockarna väger de ca 200 kg styck och är genomblöta. Målet är att avfukta stockarna så pass snabbt och försiktigt att virket inte spricker onödigt mycket på grund av forcerad torkning”, förklarar Jonas.  

“Efter att ha konsulterat en timmerman görs ett 6 cm djupt snitt längsmed det som kommer att vara stockarnas baksida. Detta är rekommendationen för att kunna minimera och styra sprickbildning i trät. Även fuktmätningarna utförs på stockarnas baksida, allt för att inte förstöra virkets övriga yta med stickhål”, fortsätter han.  

De avbarkade stockarna plastas in och avfuktare installeras för en effektiv men försiktig torkprocess, vilken kom att ta cirka fyra veckor. 

Snabb överblick och hållbarhet med fjärravläsning 

“Trä är ett levande material så det kommer alltid att spricka, krympa och svälla, men med fjärravläsning får vi i avfuktningsskedet mer kontroll. En avläsarenhet med fuktmätare kopplas till de inplastade stockarna så att vi i realtid kan följa torkprocessen (fuktkvoten) och klimatförhållandet (temperatur och luftfuktighet) under plasten”, informerar Jonas. “Systemet är i drift dygnet runt och registrerar avvikelser i temperatur eller luftfuktighet. Förändringar kan då upptäckas på ett tidigt stadium och rätt åtgärd kan sättas in för att säkerställa önskat resultat”, uttrycker han.  

“Fjärravläsning är både en hållbar och tidsbesparande lösning. Detta då vi inte behöver åka till platsen för mellanmätningar, vilket spar på både arbetstid och miljön genom färre transporter”, klargör Jonas. “Fjärravläsning gör det även möjligt att på ett effektivt sätt kontrollera utrustningen, vilket minimerar energianvändningen. I detta uppdrag granskades förloppet kontinuerligt för att säkerställa att det inte blev för varmt i den inplastade miljön samt att avfuktning skedde i lagom takt”, säger han.  

Lyckligtvis matchade byggarnas tidsplan perfekt med den uppnådda idealiska nivån som satts för fuktkvoten i trästockarna, cirka 20%. Därefter bestämdes att trät som nu minskat i vikt till ca 90-100 kg stycket skulle monteras i taket och få självtorka. Allt för att få minsta möjliga risk för sprickor.  

Det krävdes tre personer per stock att sätta upp dem i taket, men nu är de på plats. Slutkunden är nöjd med denna naturliga del i den nya moderna stugan och ser fram emot att flytta in igen. 

Har du frågor kring projektet? Kontakta Jonas Rönnqvist.   

Polygon torkar dekorativa granstockar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt