Nyheter – Inomhusmiljöproblem

Ventilation

Bra luft är avgörande för hälsan

Ett av de viktigaste argumenten för bra inomhusluft är att stoppa ökningen av astma och allergi. 

Många gånger kan inomhusluften förbättras genom att öka ventilationen. Rekommendationen är att luften ska omsättas 0,5 gånger per timme, vilket betyder att all luft ska vara utbytt efter två timmar. Idag finns det bra ventilationssystem med värmeåtervinning som gör att energikostnaderna minskar för ventilationen samtidigt som inomhusmiljön blir betydligt bättre. 

Inomhusmiljöproblem

Under kategorin Inomhusmiljöutredning kan du läsa om några inomhusmiljöproblem som vi regelbundet stöter på i byggnader. Det är av största vikt att inomhusmiljön är hälsosam.

Uppstår avvikande lukter, synbar påverkan eller fysiska problem är det en god idé att koppla in experterna för provtagning och mätning av den omgivande miljön.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt