Nyheter – Riskkonstruktioner

Vindar

Det är vanligt att mögel- och fuktskador förekommer på uteluftsventilerade vindar. En orsak till fuktproblemen är att fuktig luft från byggnaden läcker upp till vindsutrymmet.

Vindar

 

Vanligt med fuktproblem

Det är vanligt att mögel- och fuktskador förekommer på uteluftsventilerade vindar. En orsak till fuktproblemen är att fuktig luft från byggnaden läcker upp till vindsutrymmet. 

När den fuktiga inomhusluften når den kalla takkonstruktionen kan den kondenseras mot den kalla ytan. Om det pågår under en längre tid är risken stor för fuktskador i takkonstruktionen.

Tilläggsisolering ökar problemen

Problemen kan bli ännu värre om byggnaden har en tilläggsisolering ovanför vindsbjälklagen. Det beror på att värmeläckaget till vinden minskar och vindsutrymmet blir ännu kallare. 

Om det finns otätheter i tätskiktet i vindsbjälklaget är risken för skador ännu större eftersom den relativa fuktigheten i vindsutrymmet kommer att ligga över den kritiska gränsen för mögel under vissa delar av året. Därför är det extra noga att se till att tätskiktet är heltäckande och utan skador innan vinden tilläggsisoleras. 

Andra fuktkällor som en uteluftsventilerad vind utsätts för är till exempel regn, yrsnö, kondens på grund av fuktig inomhusluft, fukt via ventilationen och/eller nattstrålning. 

Riskkonstruktioner

Under kategorin Riskkonstruktioner har vi samlat några av de vanligaste riskkonstruktionerna som vi stöter på vid fuktrelaterade skador i byggnader. Ett centralt begrepp som återkommer är relativ fuktighet, RF, som definieras som mängden vattenånga i en luftvolym i förhållande till den maximala mängd vattenånga samma volym kan innehålla. RF används också som ett mått på byggnadsmaterials fuktstatus/innehåll.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt