Möt våra medarbetare

Hej Thomas Kannerberg!

Vad arbetar du med?

Jag jobbar som fukttekniker, Polygon Sverige, Stockholm.

Hur arbetar du?

Jag jobbar som fukttekniker och besiktningsman inom WDR. Vi är 16 i teamet, var och en planerar, genomför och följer upp sina jobb men vi har en bra kontakt mellan varandra. Det finns alltid någon man kan kontakta om man behöver hjälp. Det är ett mycket varierat jobb som kräver att man tar eget ansvar och kan prata med människor. Ingen dag är den andra lik men man möter människor varje dag, människor som av situationen kan vara stressade, och då är det bra att ha tålamod.

Vad tycker du bäst om med ditt jobb?

Kollegorna och kunderna. Och att jobbet har en sådan bredd, man behöver kunna lite om mycket.

 

Hej Daniel Dahlström!

Vad arbetar du med?

Jag är distriktschef på Polygon Sverige för distrikt Mälardalen.

Hur arbetar du?

Ansvarar för ett team med 8 fukttekniker. Följer upp deras dagliga arbete och ansvarar för ekonomi och försäljning i distriktet. Stor del av jobbet består av sälj- och kundkontakt. Vid arbetstoppar jobbar jag även i uppdrag och projekt som fukttekniker. Började 2006 som fukttekniker och blev distriktschef 2013.

Vad är bäst med ditt jobb?

Variationen i arbetsuppgifter. Snabb problemlösning. Kul att kunna hjälpa till, få utveckling och att nå mål.