Stockholm / Solna Strand

Avfuktning

Konsulttjänster

Olle Widgren

Distriktschef Stockholm och Konsult

08-795 42 76 olle.widgren​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, byggdoktor, Certifierad miljöinventerare enligt CMF och RBK-certifierad fuktkontrollant. Olle har främst arbetat med skadeutredningar och inventeringar men även med projektering. 

Maria Nordberg

Chef Miljötjänster, konsult, utbildare och affärsutvecklare

08-795 42 79 maria.nordberg​@akkonsult.com

Teknologie licentiat (LTH Byggnadsfysik), LEED AP, certifierad Miljöbyggnads-samordnare, Internrevisor.

Miljö och hållbarhetsfrågor i byggbranschen på såväl företagsövergripande nivå som i enskilda projekts alla skeden. Affärsutveckling, miljöledning, miljöstyrning i byggprojekt och miljörevision. Prioriterat är miljöcertifieringar såsom Miljöbyggnad, LEED, Passiv Hus och Svanen. Välrenommerad föreläsare och håller kurser/ föreläsningar/inspirationspass åt högskolor, intresseorganisationer, företag och projekt.

Agata Ehlers

Konsult

08-598 345 07 agata.ehlers​@akkonsult.com

Agata arbetar som miljökonsult och är certifierad Miljöbyggnadssamordnare. Hon arbetar som miljösamordnare med erfarenhet både inom projektering och produktion.  

Angelica Johansson

Konsult

08-795 42 66 angelica.johansson​@akkonsult.com

Angelica arbetar främst med miljösamordning. Hon är certifierad Miljöbyggnads-samordnare och Diplomerad Svanensamordnare med erfarenhet inom projektering och produktion. Inom projektering gör hon även solvärmelastberäkningar, termiskt klimat simuleringar och dagsljussimuleringar samt radonmätningar i färdiga byggnader.

Ebba Arvidsson

Konsult

08-598 345 09 ebba.arvidsson​@akkonsult.com

Ebba är utbildad civilingenjör inom energi och miljö med en master i teknik och hållbar utveckling. Hon arbetar är certifierad miljöbyggnadssamordnare och arbetar som miljökonsult och miljösamordnare.

Elin Egnér

Konsult

08-795 42 71 elin.egner-miller​@akkonsult.com

Elin arbetar som miljökonsult och är certifierad Miljöbyggnadssamordnare samt Diplomerad Svanensamordnare. Hon arbetar som miljösamordnare med erfarenhet både inom projektering och produktion. Utöver det utför hon även miljöinventeringar av farligt avfall.

Ingrid Johansson

Laboratorieansvarig

08-795 42 55 ingrid.johansson​@akkonsult.com

Civilingenjör, Byggdoktor, Certifierad Miljöinventerare enligt CMF och RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong. Ingrid arbetar främst med fuktmätningar, både i AK:s eget lab och i fält samt skadeutredningar och miljöinventeringar.

Johan Eriksson

Konsult

08-598 345 01 johan.eriksson​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och certifierad miljöstatusinventerare enligt Miljöstatus MFB. Johan arbetar med miljöinventeringar, byggnadsstatusinventeringar, fukt- och inomhusmiljöutredningar.

Nils Hedström

Konsult

08-598 345 06 nils.hedstrom​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och certifierad miljöstatus-inventerare enligt Miljöstatus MFB samt utbildning i radonåtgärder och mätteknik av SSM. Nisse arbetar med radonutredningar, miljöinventeringar, byggnadsstatusinventeringar, fukt- och inomhusmiljö-utredningar.

S.Olof Mundt-Petersen

Konsult

08-795 43 75 olof.mundt.petersen​@akkonsult.com

Civ. ing. Väg- och Vatten, Tekn. dr. Byggnadsfysik, Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor. 

Fuktsäkerhetsprojektering och skadeutredningar. Undervisar i husbyggnadsteknik och byggnadsfysik vid högskolor och universitet. Olof är expert på fuktberäkningsverktyget WUFI och dess praktiska tillämpning samt är aktiv forskare inom områdena fuktsäkerhet och fuktskador i byggnader.

Rosmari Johansson

Konsult

08-795 42 62 rosmari.johansson​@akkonsult.com

Specialistområden: Miljöbyggnadssamordnare, Bas P och Kvalitetssamordnare.  
Rosmari arbetar med miljösamordning, miljöledning, miljöstyrning, byggarbets-miljösamordning Bas P och Miljöbyggnadssamordning.  Arbetar i alla skeden från planering och genom projektering till färdig byggnad och drift.

Sten Persson

Konsult

08-795 43 77 sten.persson​@akkonsult.com

Byggdoktor, RBK-auktoriserad fuktkontrollant och auktoriserad provtagare enligt Pegasus lab. Sten har närmare 30 års erfarenhet fuktrelaterade problem i byggnader och arbetar främst med skadeutredningar och läckagesökningar. 

Tomas Olsson

Konsult

08-795 43 32 tomas.olsson​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och Certifierad miljöinventerare enligt CMF. Tomas arbetar med innemiljöutredningar, fuktutredningar och som sakkunnig inom fukt, miljöinventeringar och radonutredningar. Har stor erfarenhet av innemiljöutredningar enligt Swesiaq-modellen.

Wen Lu

Konsult

08-598 345 05 wen.lu​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör med master inom hållbar stadsplanering.  Jobbar med miljösamordning i hela byggprocessen från förstudie till förvaltning. Erfarenheter av miljöarbete från byggentreprenad och fastighetsförvaltning. Certifierad Miljöbyggnads-samordnare, BREEAM AP och BREEAM Assessor. Certifierat projekt inom Svanen och Internationella Passivhus standard samt arbetat med BF9K certifiering för verksamhetssystem.  

Solna Strand

Hemvärnsgatan 15 171 45 Solna Strand
020-235 235