Stockholm / Solna Strand

Avfuktning

Konsulttjänster

Olle Widgren

Distriktschef Stockholm och Konsult

010-451 5823 olle.widgren​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, byggdoktor, Certifierad miljöinventerare enligt CMF och RBK-certifierad fuktkontrollant. Olle har främst arbetat med skadeutredningar och inventeringar men även med projektering. 

Maria Nordberg

Chef Miljötjänster, konsult, utbildare och affärsutvecklare

010-451 5817 maria.nordberg​@akkonsult.com

Teknologie licentiat (LTH Byggnadsfysik), LEED AP, certifierad Miljöbyggnads-samordnare, Internrevisor.

Miljö och hållbarhetsfrågor i byggbranschen på såväl företagsövergripande nivå som i enskilda projekts alla skeden. Affärsutveckling, miljöledning, miljöstyrning i byggprojekt och miljörevision. Prioriterat är miljöcertifieringar såsom Miljöbyggnad, LEED, Passiv Hus och Svanen. Välrenommerad föreläsare och håller kurser/ föreläsningar/inspirationspass åt högskolor, intresseorganisationer, företag och projekt.

Agata Ehlers

Konsult

010-451 5802 agata.ehlers​@akkonsult.com

Agata arbetar som miljökonsult och är certifierad Miljöbyggnadssamordnare. Hon arbetar som miljösamordnare med erfarenhet både inom projektering och produktion.  

Elin Egnér

Konsult

010-451 5805 elin.egner-miller​@akkonsult.com

Elin arbetar som miljökonsult och är certifierad Miljöbyggnadssamordnare samt Diplomerad Svanensamordnare. Hon arbetar som miljösamordnare med erfarenhet både inom projektering och produktion. Utöver det utför hon även miljöinventeringar av farligt avfall.

Felicia Rehn

Konsult

010-451 5807 felicia.rehn​@akkonsult.com

Felicia är utbildad miljövetare med en magister i ekosystemförvaltning. Hon arbetar som miljökonsult och är certifierad miljöbyggnadssamordnare.

Ingrid Johansson

Laboratorieansvarig

010-451 5809 ingrid.johansson​@akkonsult.com

Civilingenjör, Byggdoktor, Certifierad Miljöinventerare enligt CMF och RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong. Ingrid arbetar främst med fuktmätningar, både i AK:s eget lab och i fält samt skadeutredningar och miljöinventeringar.

Johan Eriksson

Konsult

010-451 5810 johan.eriksson​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och certifierad miljöstatusinventerare enligt Miljöstatus MFB. Johan arbetar med miljöinventeringar, byggnadsstatusinventeringar, fukt- och inomhusmiljöutredningar.

Nils Hedström

Konsult

010-451 5822 nils.hedstrom​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och certifierad miljöstatus-inventerare enligt Miljöstatus MFB samt utbildning i radonåtgärder och mätteknik av SSM. Nisse arbetar med radonutredningar, miljöinventeringar, byggnadsstatusinventeringar, fukt- och inomhusmiljö-utredningar.

S.Olof Mundt-Petersen

Konsult

010-451 5824 olof.mundt.petersen​@akkonsult.com

Civ. ing. Väg- och Vatten, Tekn. dr. Byggnadsfysik, Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor. 

Fuktsäkerhetsprojektering och skadeutredningar. Undervisar i husbyggnadsteknik och byggnadsfysik vid högskolor och universitet. Olof är expert på fuktberäkningsverktyget WUFI och dess praktiska tillämpning samt är aktiv forskare inom områdena fuktsäkerhet och fuktskador i byggnader.

Rosmari Johansson

Konsult

010-451 5825 rosmari.johansson​@akkonsult.com

Specialistområden: Miljöbyggnadssamordnare, Bas P och Kvalitetssamordnare.  
Rosmari arbetar med miljösamordning, miljöledning, miljöstyrning, byggarbets-miljösamordning Bas P och Miljöbyggnadssamordning.  Arbetar i alla skeden från planering och genom projektering till färdig byggnad och drift.

Sten Persson

Konsult

010-451 5516 sten.persson​@akkonsult.com

Byggdoktor, RBK-auktoriserad fuktkontrollant och auktoriserad provtagare enligt Pegasus lab. Sten har närmare 30 års erfarenhet fuktrelaterade problem i byggnader och arbetar främst med skadeutredningar och läckagesökningar. 

Tomas Olsson

Konsult

010-451 5826 tomas.olsson​@akkonsult.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och Certifierad miljöinventerare enligt CMF. Tomas arbetar med innemiljöutredningar, fuktutredningar och som sakkunnig inom fukt, miljöinventeringar och radonutredningar. Har stor erfarenhet av innemiljöutredningar enligt Swesiaq-modellen.

Solna Strand

Hemvärnsgatan 15 171 45 Solna Strand

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon.