Stockholm / Solna Strand

Avfuktning

Konsulttjänster

Olle Sundström

Distriktschef Stockholm och Konsult

010-451 5823 olle.sundstrom@polygongroup.com

Byggnadsingenjör, Diplomerad fuktsakkunnig, byggdoktor, Certifierad miljöinventerare enligt CMF och RBK-certifierad fuktkontrollant. Olle har främst arbetat med skadeutredningar och inventeringar men även med projektering. 

Maria Nordberg

Chef Miljötjänster, konsult, utbildare och affärsutvecklare

010-451 5817 maria.nordberg@polygongroup.com

Teknologie licentiat (LTH Byggnadsfysik), LEED AP, certifierad Miljöbyggnads-samordnare, Internrevisor.

Miljö och hållbarhetsfrågor i byggbranschen på såväl företagsövergripande nivå som i enskilda projekts alla skeden. Affärsutveckling, miljöledning, miljöstyrning i byggprojekt och miljörevision. Prioriterat är miljöcertifieringar såsom Miljöbyggnad, LEED, Passiv Hus och Svanen. Välrenommerad föreläsare och håller kurser/ föreläsningar/inspirationspass åt högskolor, intresseorganisationer, företag och projekt.

Angelica Johansson

Konsult - Miljö

010-451 5006 angelica.johansson@polygongroup.com

Angelica är certifierad Miljöbyggnadssamordnare, diplomerad svanensamordnare och ackrediterad LEED Green Associate. Hon arbetar främst som miljösamordnare inom projektering och produktion. Utöver det utför hon även radonmätningar.

Mikael Kläth

Konsult - Fukt och Miljö

010-451 5063 mikael.klath@polygongroup.com

Mikael arbetar främst som Diplomerad Fuktsakkunnig i nybyggnationsprojekt och utför även klimatberäkningar/ deklarationer (LCA).

Elin Egnér

Konsult - Miljö

010-451 5805 elin.egner-miller@polygongroup.com

Elin arbetar som miljökonsult och är certifierad Miljöbyggnadssamordnare samt Diplomerad Svanensamordnare. Hon arbetar som miljösamordnare med erfarenhet både inom projektering och produktion. Utöver det utför hon även miljöinventeringar av farligt avfall.

Filip Stenfeldt

Konsult - Fukt

010-451 5080 filip.stenfeldt@polygongroup.com

Filip är byggnadsingenjör, Diplomerad Fuktsakkunnig och Byggdoktor. Arbetar primärt med långsiktiga fuktsäkerhetsuppdrag men även skadeutredningar och lufttäthetsprovningar.

Ingrid Johansson

Laboratorieansvarig

010-451 5809 ingrid.johansson@polygongroup.com

Civilingenjör, Byggdoktor, Certifierad Miljöinventerare enligt CMF och RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong. Ingrid arbetar främst med fuktmätningar, både i AK:s eget lab och i fält samt skadeutredningar och miljöinventeringar.

Johan Eriksson

Konsult - Fukt

010-451 5810 johan.eriksson@polygongroup.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och certifierad miljöstatusinventerare enligt Miljöstatus MFB. Johan arbetar med miljöinventeringar, byggnadsstatusinventeringar, fukt- och inomhusmiljöutredningar.

Niclas Forsythe

Konsult - Fukt

010-451 5829 niclas.forsythe@polygongroup.com

Byggdoktor. Niclas arbetar primärt med fukt- och innemiljöutredningar, men även med radonutredningar, byggnadsstatusinventeringar och som fuktsakkunnig i olika typer av byggnadsprojekt.

Nils Hedström

Konsult - Fukt

010-451 5822 nils.hedstrom@polygongroup.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och certifierad miljöstatus-inventerare enligt Miljöstatus MFB samt utbildning i radonåtgärder och mätteknik av SSM. Nisse arbetar med radonutredningar, miljöinventeringar, byggnadsstatusinventeringar, fukt- och inomhusmiljö-utredningar.

S.Olof Mundt-Petersen

Konsult - Fukt

010-451 5824 olof.mundt.petersen@apolygongroup.com

Civ. ing. Väg- och Vatten, Tekn. dr. Byggnadsfysik, Diplomerad fuktsakkunnig, Byggdoktor. 

Fuktsäkerhetsprojektering och skadeutredningar. Undervisar i husbyggnadsteknik och byggnadsfysik vid högskolor och universitet. Olof är expert på fuktberäkningsverktyget WUFI och dess praktiska tillämpning samt är aktiv forskare inom områdena fuktsäkerhet och fuktskador i byggnader.

Rosmari Johansson

Konsult - Miljö

010-451 5825 rosmari.johansson@polygongroup.com

Specialistområden: Miljöbyggnadssamordnare, Bas P och Kvalitetssamordnare.  
Rosmari arbetar med miljösamordning, miljöledning, miljöstyrning, byggarbets-miljösamordning Bas P och Miljöbyggnadssamordning.  Arbetar i alla skeden från planering och genom projektering till färdig byggnad och drift.

Sebastian Grette

Konsult - Fukt

010-451 5604 sebastian.grette@polygongroup.com

Civilingenjör, Diplomerad fuktsakkunnig. Sebastian arbetar främst som fuktsakkunnig i olika typer av husbyggnadsprojekt, men har även erfarenhet av miljöinventeringar och statusinventeringar av byggnader. 

Sten Persson

Konsult - Fukt

010-451 5516 sten.persson@polygongroup.com

Byggdoktor, RBK-auktoriserad fuktkontrollant och auktoriserad provtagare enligt Pegasus lab. Sten har närmare 30 års erfarenhet fuktrelaterade problem i byggnader och arbetar främst med skadeutredningar och läckagesökningar. 

Tomas Olsson

Konsult - Fukt

010-451 5826 tomas.olsson@polygongroup.com

Byggnadsingenjör, Byggdoktor och Certifierad miljöinventerare enligt CMF. Tomas arbetar med innemiljöutredningar, fuktutredningar och som sakkunnig inom fukt, miljöinventeringar och radonutredningar. Har stor erfarenhet av innemiljöutredningar enligt Swesiaq-modellen.

Klimathållning

Sanering

Solna Strand

Hemvärnsgatan 15 171 45 Solna Strand

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt