Stockholm / Uppsala

Polygon Uppsala erbjuder tjänster inom fuktskador, vattenskador, brandskador, konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljöcertifiering, sanering, rivning, läcksökning, temporärt byggklimat och industriklimat.

Avfuktning

Temporärt bygg- och industriklimat

Konsulttjänster

Josua Klingberg

Konsult

010-451 5815 josua.klingberg@polygongroup.com

KY-utbildning inom Fastighetsteknik inriktning besiktning, skadeteknik och fastighetsmiljö. Josua är byggdoktor och diplomerad fuktsakkunnig. Arbetar främst med skadeutredningar, besiktningar och miljö-inventeringar. 

Max Norin

Konsult

010-451 5820 max.norin@polygongroup.com

Byggnadsingenjör. Max arbetar främst med skadeutredningar, täthetsmätningar och miljö-inventeringar. Utöver det utför Max även mätuppdrag såsom radonmätningar och spårgas-mätningar.

Sanering

Uppsala

Libro Ringväg 27 752 28 Uppsala

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt