Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning

AK-konsult intar scenen på Fuktcentrum

Fuktcentrum vid Lunds Tekniska Högskola driver tillämpad fuktforskning i syfte att stärka forskning, utveckling och utbildning rörande fuktrelaterade frågor inom byggbranschen. Under deras Informationsdag och ERFA-dag för diplomerade fuktsakkunniga den 28-29 november bidrog AK-konsult med 4 av 13 spännande föredrag.

“Det är otroligt roligt att AK-konsult kan bidra med så mycket ny information på fuktbranschens stora mötesplats”, säger Anders Joelsson, affärsenhetschef Konsult hos Polygon och AK-konsult. “Att få möjligheten att dela med oss av våra rön och erfarenheter är en viktig del i vår syn på hur branschen ska utvecklas. Vi är övertygade om att vi behöver dela med oss av kunskap och bjuda på information för att på allvar kunna påverka och få ett mer fuktsäkert och därmed hållbart byggande”, menar han.

I år var temat för Fuktcentrums ERFA-dag “Erfarenhet av torkmiljön under produktion”. Temat  för Informations-dagen var “Fuktsäkerhet idag - praktiska exempel och tillämpningar”. AK-konsult bidrog med flera viktiga och tonsättande föredrag under de två dagarna. Presentatioerna kommer du åt här:

Erfarenhet av torkmiljön under produktion ur en konsults perspektiv
- Kent Bergström, Utvecklingsansvarig för torkteknik 
Det blir allt viktigare att ändra synen på byggklimat för att kunna göra energibesparingar under produktionen. Fakta ges kring torkklimat och uppföljning av detta. Vad gäller för fuktronder och inläckage av regn? Hur åstadkommer vi energieffektivitet och vad blir kostnaden?

Hållbart byggande måste vara fuktsäkert
- Maria Nordberg, chef Miljötjänster
Hållbar utveckling är kort sagt att finna minsta gemensamma intresse för områden som gynnar både Ekonomi, Miljö och Människor. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det mycket viktigt att en byggnad också är fuktsäker. Vi argumenterar för att en fuktsäker byggnad är en hållbar byggnad.

Fuktrisker på KL-trä som utsätts för yttre klimat under produktion
- Erik Wiege, konsult och Johan Öberg
Hur skiljer sig KL-trä från andra trämaterial och när behövs väderskydd? Denna presentation redovisar resultat av ett examensarbete från KTH. Fokus ligger på uppfuktning och utvärdering av mögelrisker från regnbelastning under produktion i nordiskt klimat. 

En fuktsakkunnigs vardag
- Johan Tannfors, Konsult
En fuktsakkunnig på AK-konsult står med ena foten i skadeutredning och den andra i fuktsäkerhetsprojektering och produktion. Mer fokus ligger idag på uttorkning av cementbaserade produkter, eller avsaknad av uttorkning och frågan landar allt tyngre på fuktsakkunnig i projekten. Hur ska konstruktionen se ut? När kan vi lägga matta? Är aktuell tidplan verklighetsförankrad? Vi redovisar metoder att hantera dessa risker på ett systematiskt och pragmatiskt sätt.

“Vill man läsa fler matnyttiga artiklar publicerade av våra medarbetare finns de att läsa här”, avslutar Anders.

Vill du veta mer? Kontakta Anders Joelsson. Mer information finns även på Fuktcentrums hemsida.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt