Nyheter – Offentligt material av medarbetare

Artiklar av medarbetare

Här finner du artiklar publicerade av våra medarbetare.

2020

Uttorkningsoptimering av betong
Burkmetoden – för fukttransportegenskaper hos betong
Konsekvenser av vattenskador i bostadskök
Parallelltak med mekanisk ventilation

2018

Fuktrisker på KL-trä som utsätts för yttre klimat under produktion
Hur påverkar fuktomfördelningen riskerna i olika golvsystem
Kan vi blockera fukten istället för att blockera bygget?

2017

Distansmätning - var när hur?
Remote monitoring - why, what, how, when?
Fuktsäkerhetsprojektera golv. Går det?
Läckande mäthål i betong
Metodval vid byggtorkning
Mikrobiella skador

2016

Fuktsäker produktion för kompakta tak med mineralull
Hållbara byggnader är fuktsäkra
Nya och gamla utmaningar med betonguttorkning och fuktmätning
Risk- och möjlighetshantering i fuktfrågor – snack eller verkstad?
Utvärdering av begränsat ventilerade vindar

2015

Naivt att bygga utan väderskydd i Sverige?

2014

Fuktrelaterade risker vid lågenergikonstruktion i lättbetong
Emissions from concrete – an indoor air quality issue?
Emission från betong - ett inomhusproblem?
Fuktskador i svenska byggnader från 1980-talet och framåt
Hur slipper man fuktskador med betongplatta på mark?
Moisture status in municipal buildings - Fuktstatus i offentliga byggnader

2013

Fuktskador/inomhusmiljöproblem i samband med ombyggnad/uppdatering av byggnader
Fuktsäkerhet och fuktsäkerhetsprojektering
Fuktvandring i putsade lättbetong- och tegelfasader 

2012

Fuktkonsekvenser i lågenergibyggnader
Fuktproblem i simhallar och  andra byggnader med hög fuktbelastning
Miljöbelastning vid förtida utbyte av enstegstätad putsfasad

2011

Fuktförhållanden på nybyggda vindar
Fuktomlagringar i välisolerade ytterväggar
Fuktproblem i sockellösa ytterväggar

2010

Ammoniak i betong
Fuktteknisk status i inventerade kommunala byggnader
Lufttäta hus är fuktsäkra hus

2009

Mögelrisk i förhållande till fuktnivå, temperatur och varaktighet
Verktyg för optimering av byggtorkning

2008

Fuktberäkning - del 1
Fuktberäkning - del 2
Högsta tillåtna fukttillstånd – kritisk relativ fuktighet

2007

Putsade oventilerade och odränerade träregelväggar
Räkna med fuktvariationer (scannad)

2006

Fuktskydd av betongplattor på mark - tillbyggnader

2001

Påverkan av uppmätt relativ fuktighet i betong med emissionsskadad golvbeläggning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon.