Nyheter – Offentligt material av medarbetare

Artiklar av medarbetare

Här finner du artiklar publicerade av våra medarbetare.

2024

Produktionsstrategier för fuktsäkert byggande i trä

2023

Funktionsprova betongens självtorkning och minska koldioxidavtrycket

2022

RF i betong - hur svårt kan det vara?

BRF ger nygammal kunskap

En resa i borrhålens förlovade värld

2021

Fuktberäkningar i fogbetongen mellan håldäcksplattor
Praktiska vägledningar för säkrare uttorkningstider hos betongbjälklag - SBUF 13701

2020

Uttorkningsoptimering av betong
Burkmetoden – för fukttransportegenskaper hos betong
Konsekvenser av vattenskador i bostadskök
Parallelltak med mekanisk ventilation

2018

Fuktrisker på KL-trä som utsätts för yttre klimat under produktion
Hur påverkar fuktomfördelningen riskerna i olika golvsystem
Kan vi blockera fukten istället för att blockera bygget?

2017

Distansmätning - var när hur?
Remote monitoring - why, what, how, when?
Fuktsäkerhetsprojektera golv. Går det?
Läckande mäthål i betong
Metodval vid byggtorkning
Mikrobiella skador

2016

Fuktsäker produktion för kompakta tak med mineralull
Hållbara byggnader är fuktsäkra
Nya och gamla utmaningar med betonguttorkning och fuktmätning
Risk- och möjlighetshantering i fuktfrågor – snack eller verkstad?
Utvärdering av begränsat ventilerade vindar

2015

Naivt att bygga utan väderskydd i Sverige?

2014

Fuktrelaterade risker vid lågenergikonstruktion i lättbetong
Emissions from concrete – an indoor air quality issue?
Emission från betong - ett inomhusproblem?
Fuktskador i svenska byggnader från 1980-talet och framåt
Hur slipper man fuktskador med betongplatta på mark?
Moisture status in municipal buildings - Fuktstatus i offentliga byggnader

2013

Fuktskador/inomhusmiljöproblem i samband med ombyggnad/uppdatering av byggnader
Fuktsäkerhet och fuktsäkerhetsprojektering
Fuktvandring i putsade lättbetong- och tegelfasader 

2012

Fuktkonsekvenser i lågenergibyggnader
Fuktproblem i simhallar och  andra byggnader med hög fuktbelastning
Miljöbelastning vid förtida utbyte av enstegstätad putsfasad

2011

Fuktförhållanden på nybyggda vindar
Fuktomlagringar i välisolerade ytterväggar
Fuktproblem i sockellösa ytterväggar

2010

Ammoniak i betong
Fuktteknisk status i inventerade kommunala byggnader
Lufttäta hus är fuktsäkra hus

2009

Mögelrisk i förhållande till fuktnivå, temperatur och varaktighet
Verktyg för optimering av byggtorkning

2008

Fuktberäkning - del 1
Fuktberäkning - del 2
Högsta tillåtna fukttillstånd – kritisk relativ fuktighet

2007

Putsade oventilerade och odränerade träregelväggar
Räkna med fuktvariationer (scannad)

2006

Fuktskydd av betongplattor på mark - tillbyggnader

2001

Påverkan av uppmätt relativ fuktighet i betong med emissionsskadad golvbeläggning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt