Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Konstruktion torkning, Mögelskada

DISTANSMÄTNING - Varför, vad, hur, när?

Den tekniska utvecklingen för mätteknik på distans har haft en fantastisk progress under många år. Men är det kostnadseffektivt och får jag fortfarande pålitliga värden om ingen är på plats och tittar? Svaret är inte helt givet.

Den här artikeln tar upp frågor att ställa inför val av mätsystem som levererar mätvärden på distans. Förhoppningsvis hjälper dessa frågor till att göra kostnadseffektiva val.

FUNDERA IGENOM DIN MÄTSITUATION
I de flesta fall handlar inte distansmätningar om att ge exakta mätvärden, syftet är oftast att verifiera samband och funktion för att kunna ändra vid behov. Själva tanken med att övervaka genom distansmätning är att följa ett förlopp, antingen ur ett klimatperspektiv eller ur ett konstruktionsperspektiv.

Ställ dig först frågorna varför du vill mäta och vad du vill mäta. Då kommer frågan hur du behöver mäta och vilket system som ger dig mest för pengarna att bli enklare att besvara. I läge två kommer de övriga parametrarna in t.ex. enkelhet vid användning, pris, driftsäkerhet, serviceupplägg och mångsidighet.

VAD GÖR DISTANSAVLÄSTA SYSTEM ALLT MER INTRESSANTA?
Att lättplacerade trådlösa givare har minskat installationskostnaderna så att det blivit kostnadseffektivt att använda tekniken även i kortvarig byggproduktion är en klar fördel. Likaså att data inte behöver läsas av vid en viss tidpunkt utan kan bearbetas när tid finns. Detta ger större frihet att planera arbetstiden.

Molntjänster och central datalagring gör det enklare att jämföra data från många projekt, att se medelvärden och trender över tid. Jämfört med loggad data kan avvikelser som t. ex. driftstopp upptäckas direkt.

UTMANINGAR
Ett mätsystem och en mättekniker är inte samma sak. En bra mättekniker kan se andra saker vid avläsning på plats. Ska en tekniker ändå ut regelbundet för att exempelvis serva maskiner faller nyttan med distansavläsning snabbt. Tiden att flytta och bearbeta data till beslutsunderlag kan bli stor om inte mätintervall väljs med omsorg.

Oavsett vilket syfte man har med sin loggning är metoden med täta mätvärden oslagbar när det gäller att:

■ Se samband
■ Prognostisera torkmål
■ Verifiera funktion
■ Konstatera avvikelser

Läs hela artikeln i Husbyggaren nr 4, 2017

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt