Nyheter – Nyheter

Polygon och AK-konsult förvärvar Refix Skadesanering AB

Polygon Sverige AB har den 1 oktober förvärvat Refix Skadesanering AB. Efter förvärvet av Caliber Sanering Sverige AB den 1 april tar Polygon ytterligare ett steg för att utveckla sitt erbjudande inom sanering.

Idag har Polygon saneringsverksamhet i södra Norrland, Dalarna, Mälardalen och Stockholm. Förvärvet av Refix Skadesanering stärker Polygons närvaro i Stockholm och avsikten är att successivt etablera sanerings-verksamhet i fler delar av landet.

Refix Skadesanering AB har ett starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet, vilket ligger helt i linje med hur Polygon vill uppfattas av kunderna. Företaget delar även Polygons grundläggande värderingar - integritet, ambition och empati.

“Jag ser förvärvet av Refix Skadesanering som en stor möjlighet att bredda vårt kunderbjudande på den viktiga Stockholmsmarknaden. Vid sidan av våra specialisttjänster inom fukt med fokus på kundernas totalkostnad, kan vi nu erbjuda våra kunder ett bredare och mer anpassningsbart tjänsteutbud”, säger Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB.

“De senaste tre åren har Refix haft en kraftig tillväxt och tagit flera marknadsandelar i Stockholmsområdet, berättar Alexander Marklund, i dag VD på Refix Skadesanering AB. “För att kunna fortsätta att expandera var nästa naturliga drag för Refix att ingå i en större helhet. Därför är jag väldigt glad över att ingå i Polygons stora organisation som nu på allvar vill ge kunderna ett helhetserbjudande inom skadesanering”, fortsätter han. ”Det blir en spännande resa att vara med på och tillsammans kan vi nu ta steget mot att vara Sveriges bästa skadeserviceföretag”, menar Alexander.

“Samgåendet mellan Polygon Sverige och Refix Skadesanering kommer att lyfta saneringsverksamheten rejält”, uttrycker Peter Johansson, affärsenhetschef sanering på Polygon Sverige AB. ”Vi blir en av de största aktörerna i Stockholmsområdet och våra team kommer att komplementera varandra väl - både när det gäller erfarenhet och kundstock”.

Refix Skadesanering kommer i och med övertagandet att marknadsföras under Polygon och AK-konsults varumärke.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Thomas Perman, VD Polygon Sverige AB på thomas.perman@polygongroup.com eller +46 70 750 2613.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt