Nyheter – Nyheter

Frågor och Svar - Förvärv Refix Skadesanering AB

För dig som vill veta mer om bakgrunden till Polygon och AK-konsults förvärv av Refix Skadesanering AB, har vi förberett en lista med frågor och svar.

1. Vad är bakgrunden till att Polygon Sverige AB väljer att utveckla saneringsverksamheten?
Då Polygon i och med förvärvet av Caliber Sanering Sverige AB i april 2018 beslutat att bredda sitt nuvarande erbjudande är detta ett logiskt nästa steg. Stockholm är en mycket viktig marknad och en stark närvaro där kommer att bidra till att utveckla företagets samlade affär.

2. Vad är skälet till att Polygon Sverige AB väljer att förvärva just Refix Skadesanering AB?
Refix Skadesanering och Polygon Sverige AB har väldigt många beröringspunkter där verksamheterna ömsesidigt kan stärka varandras kunderbjudande. Detta i kombination med att företagskultur och värderingar stämmer väl överens är de huvudsakliga skälen bakom affären. Refix Skadesanering kommer i och med övertagandet att marknadsföras under Polygon och AK-konsults varumärke.

3. Hur ser planerna ut för Polygons svenska verksamhet framöver? Vad blir nästa steg?
I Sverige erbjuder Polygon tjänster inom fukt-, vatten-, och brandskador, konsulttjänster inom fukt/miljö, tillfällig klimatkontroll, läcksökning och sanering. Samtliga verksamhetsområden kommer att utvecklas organiskt eller genom förvärv i en takt där vi hela tiden kan säkerställa kvalitet i vår leverans, nöjda kunder och en stabil ekonomi i affären.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt