Nyheter – Nyheter

Frågor och Svar kring förvärvet av Metodia AB

För dig som vill veta mer om bakgrunden till Polygon och AK-konsults förvärv av Metodia AB i Knivsta, har vi förberett en lista med frågor och svar.

1. Varför köper Polygon och AK-konsult Metodia AB?
Svar: Polygon-koncernen där Polygon och AK-konsult utgör den svenska verksamheten vill bidra till att branschen konsolideras, blir starkare och mer professionell. I Sverige där fokus ligger på vattenskador-, fukt- och miljöproblem i byggnader, är det logiskt att förstärka inom dessa områden. Här passar Metodia AB väldigt bra in. Metodia AB har dessutom kompetent och erfaren personal, långsiktiga kundrelationer och ett starkt fokus på kvalitet i uppdragen.

2. Inom vilka kundsegment är Metodia AB verksamma?
Svar: Metodia AB jobbar primärt mot nyproduktion av byggnader.

3. Vilka tjänster tillhandahåller Metodia AB?
Svar: Metodia AB tillhandahåller fuktmätningar och rådgivning inom fuktsäkerhet till ett stort antal byggföretag.

4. Hur påverkar köpet av Metodia AB Polygon och AK-konsult?
Svar: Polygon och AK-konsult stärker med förvärvet sin position inom kundsegmentet nyproduktion i Stockholmsregionen inklusive Uppsala.

5. Kommer Polygon och AK-konsult att behålla varumärket Metodia AB?
Svar: Tjänsterna kommer framöver att marknadsföras under varumärket Polygon|AK.

6. Hur ser Polygon och AK-konsult på utvecklingen i branschen?
Svar: Bygg- och fastighetsbranschen står inför stora utmaningar. Speciellt när det gäller fukthantering i både nyproduktion och befintliga byggnader för att minimera risken för problem med inomhusmiljön, kostnader för ändringsarbeten och förseningar i projekten. Parallellt med detta finns utmaningarna med att bygga miljömässigt hållbart. Genom att bli en starkare aktör vill Polygon och AK-konsult bidra till att öka kompetensen i branschen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt