Nyheter – Nyheter

Polygon och AK-konsult förvärvar Metodia AB

Polygon och AK-Konsult har idag, den 2 januari 2018, förvärvat Metodia AB i Knivsta. Förvärvet stärker Polygon och AK-konsult inom kundsegment nybyggnation i Storstockholm där Metodia AB tillhandahåller fuktmätningar och rådgivning inom fuktsäkerhet till ett stort antal byggföretag.

- Metodia AB har hög kompetens och passar väl in i Polygon och AK-konsults erbjudande. De har kompetent personal, långa kundrelationer och delar våra värderingar. Därför är vi övertygade om att förvärvet kommer att slå väl ut, säger Thomas Perman, VD för Polygon och AK-konsult.

För Metodia AB innebär det att medarbetarna får tillgång till Polygon och AK-konsults tekniska utrustning och resurser för utbildning, marknadsföring och försäljning. Verksamheten i Metodia AB kommer inte att förändras utan istället stärkas i samband med förvärvet.

Polygon och AK-konsult har efter förvärvet ca 170 medarbetare fördelat över hela Sverige.

Metodia AB införlivas i Polygon och AK-konsults varumärke och kommer att organiseras under den verksamhet som riktar sig mot nyproduktion av byggnader. Verksamheten har sin bas i Uppsala, men verkar i hela Stockholmsregionen.

- Vi vill ta en aktiv roll när det gäller att konsolidera branschen och vi vill säkerställa en mer professionell hantering av fuktproblematiken. Med förvärvet får vi en större kritisk massa och får på så sätt större effekt på marknaden, fortsätter Thomas Perman.

Vill du veta mer? Kontakta Thomas på thomas.perman@polygongroup.com, 010-451 57 10 eller 070-750 26 13.

 

Polygon Sverige och AK-konsult förebygger och löser vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader. Detta görs genom att tillhandahålla tjänster inom torkteknik, fuktsäkerhet, temporär klimathållning och läcksökning. Polygon och AK-konsult är ledande på sina respektive områden och strävar alltid efter att hjälpa företag med helhetslösningar, använda ny teknik och minimera miljöpåverkan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt