Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev mars 2017

När köldknäppen slår till och du får frysskador gäller det att inte följa ryggmärgsreflexen och sätta på värmen för att få bort vattnet som frusit till is. Då får du garanterat vattenskador. Läs i nyhetsbrevet hur du ska göra istället! Vi passar också på att presentera våra tjänster inom statusinventering - förebygg fuktproblem genom att undersöka byggnaderna innan skadan uppstått!

Nyhetsbrev sidhuvud Polygon och AK-konsult

Vd har ordet 

Fuktproblem är oönskade och det är sällan man planerar för det när man bygger eller underhåller sitt fastighetsbestånd. Men att blunda för riskerna är en strategi som kan vara kostbar och principen att göra rätt från början - en princip som sedan många år fått ordentligt fäste i den globala tillverkningsindustrin - gäller även för att undvika fuktproblem i byggnader.

Vid nyproduktion finns det egentligen bara ett kostnadseffektivt sätt att hantera fuktproblem, och det är att vara tydlig med kravställningen från allra första början. Vilka fuktkrav gäller för den aktuella byggnaden och hur ska de hanteras under projektering och produktion?

Ställ rätt krav på fuktplanen

Om byggherren ställer rätt krav på entreprenören och får tillbaka en väl genomarbetad fuktplan finns det goda förutsättningar att minimera problem med fukt under byggtiden.

Polygon och AK-konsult kan stötta både dig som är byggherre och entreprenör i det här arbetet. Självfallet kan vi också hantera olika typer av nödlägen som trots den bästa planering kan uppstå under entreprenadfasen pga yttre faktorer.

I befintliga byggnader tycker många att det är en utmaning att jobba proaktivt. Men även i det här fallet innebär en tidig upptäckt av fuktproblem att totalkostnaden för skada minimeras.

Ta tidigt tag i fuktskadorna

Det ligger mycket i talesättet att dåliga nyheter som levereras tidigt är bra nyheter. Även om det är tråkigt att få besked om en fuktskada som man inte känner till så är det ändå bättre att ta tag i det direkt än att få reda på problemet när de boende börjar må dåligt.

Förutom att anseendet skadas så måste man kanske stänga av delar av byggnaden och hyra in eller upplåta andra ytor åt hyresgästerna med stora intäktstapp som följd.

Därför rekommenderar Polygon och AK-konsult att man regelbundet gör en fuktstatusinventering i sitt fastighetsbestånd. En statusinventering ger en klar bild över eventuella problem, och beskriver förslag på åtgärder på både kort och lång sikt.

Med ett planerat åtgärdsprogram är det också lättare att upphandla tjänster och det leder i sin tur till en minskad totalkostnad.

Med andra ord – den gamla goda devisen om att tänka efter i förväg stämmer i allra högsta grad när det gäller fukt!

Porträtt på Thomas Perman, vd för Polygon och AK-konsult

Thomas Perman
VD för Polygon och AK-konsult 

 

”En statusinventerare använder sina sinnen, utrustning och provtagning”

Thorsten Lorich är fastighetsförvaltare på Lidingö stad och har arbetat på förvaltaravdelningen i fyra och ett halvt år. Thorsten ansvarar för skolor och förskolor och ser stora fördelar med att anlita externa konsulter för statusinventering.

- Om man har en begränsad förvaltningsorganisation så hinner man inte med det arbete som statusinventering  innebär, berättar Thorsten Lorich. Thorsten poängterar att den som är ansvarig för fastighetsverksamhet ägnar sig åt att göra ronderingar, titta på ytskikt och kontrollera att alla tekniska system i byggnaden fungerar. Läs mer. 

 Provtagningsrör i samband med fuktstatusinventering.

Ha is i magen om rören fryser

Fortfarande har vi minusgrader i delar av landet och köldknäppar kommer och går. Om olyckan är framme och du drabbas av frysskadade rör så måste du tänka på att aldrig sätta på värmen, hur gärna du än vill. Här förklarar vi varför.

Framförallt i de norra, kallare delarna av landet händer det att vattenrör i väggar, ytterväggar eller golv fryser och spricker. Vattnet läcker ut och om du då har rest utomlands utan att stänga av vattnet så läcker det ut. Har du dragit ner på värmen, eller om det inträffar ett strömavbrott så fryser det läckande vattnet till is – inomhus.
 Läs mer. 

 Frysskada som kan ge fuktskada. Här ser vi ett tak där läckande vatten har frusit till is.

Nu finns Polygon och AK-konsult på LinkedIn! 

Välkommen att besöka vår nya sida på LinkedIn! Thomas Perman är vd och marknadschef, och kommenterar vår nya sida: 
- Vi vill gärna ha en löpande kontakt med våra kunder, medarbetare och potentiella medarbetare också på sociala medier. Därför är den nya LinkedIn-sidan välkommen! Här kommer vi att publicera nyheter och tips, och vi hoppas att ni delar med er av era kommentarer. Vi ses på LinkedIn! 

LinkedIn logotype

 

Nu söker vi framtidens fuktexperter till Stockholm och Uppsala! 

Beroende på din bakgrund kommer dina arbetsuppgifter som konsult på Polygon och AK-konsult att bestå av fukt- och inomhusmiljöutredningar och/eller fuktsäkerhetsarbete. Läs mer. 

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt