Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev sept 2016

Tre snabba nyheter om effektiv läcksökning med gas, hög affärsetik inom Polygon och AK-konsult genom utbildning och införande av visselblåsarfunktion samt ett exempel på torkning med vårt koncept Eco-Dry som sparar enormt mycket tid och pengar.

Sidhuvud för det externa nyhetsbrevet

 

Några ord från vd 

Bygg- och fastighetsbranschen är just nu inne i en oerhört spännande utvecklingsfas där externa faktorer såsom urbanisering, migration, samt ett ökat miljöfokus ställer nya krav på hur vi utvecklar, producerar och underhåller våra byggnader.

Den höga efterfrågan gör också att många nya medarbetare kommer in i vår bransch vilket gör att behovet av utbildning nästan aldrig varit större. Kunskap är A och O för en god ekonomi i både nyproduktion och förvaltning och vår bild är att många aktörer ser detta som en av branschens allra största utmaningar.

Välj en ledande specialist

Att hantera och förebygga vattenskador, fukt och miljöproblem i byggnader genom att erbjuda specialisttjänster i byggnadens alla skeden är vad vi på Polygon och AK-konsult arbetar med varje dag. Vi är ledande inom de områden vi arbetar och strävar ständigt efter att utveckla nya och mera effektiva metoder för att minska våra kunders totalkostnad. I detta nummer av vårt nyhetsbrev vill vi belysa det genom ett par konkreta exempel på hur man kan identifiera läckor i trycksatta system samt hur man kan torka vattenskador på ett oerhört energieffektivt sätt. Båda exemplen visar på konkret kundnytta och hur vi vill underlätta vardagen för våra kunder - det är så vi försöker tänkta inom Polygon och AK-Konsult i alla våra uppdrag.

Hög affärsetik

Dessutom har vi inom hela Polygonkoncernen lagt stort fokus på att våra värderingar; integritet, empati och ambition ska genomsyra allt vi gör. Alla medarbetare har därför fått genomgå en utbildning i hur vi vill göra affärer som speglar dessa värderingar. I korthet kan man säga att det är rent spel som gäller, det är något som vi tror lönar sig i det långa loppet.

Vår konsultverksamhet, AK-Konsult, befinner sig just nu i en spännande fas med ett starkt fokus på hur vi kan ligga i framkant rent tekniskt. Det går dock inte att vara bäst på alla områden och vi har därför försökt precisera vart vi ska lägga vårt fokus. Läs mer om detta och övriga nyheter längre ner i nyhetsbrevet.

Mycket nöje!

Porträttbild av Thomas Perman vd för Polygon och AK-konsult

Thomas Perman
vd Polygon och AK-konsult 

 

”AK-konsult förblir Sveriges spetskonsult inom fukt”

AK-konsults framtidsvisioner och ambitioner är högt ställda. AK-konsult strävar alltid efter att vara bäst och nu har företaget ringat in ett antal utvecklingsområden för att säkerställa att man är och förblir det ledande företaget i branschen.

 - Den genomsnittlige konsulten på AK-konsult har idag så mycket som tio års erfarenhet. Aldrig tidigare har vi haft så erfarna konsulter, berättar Anders Joelsson som är affärsområdesansvarig för AK-konsult inom Polygon och AK-konsult. 

Hösten har startat intensivt för AK-konsult och trots många intressanta uppdrag och hög beläggning avsätts nu tid för samtliga medarbetare att bidra till interna arbetsgrupper vars fokus är att behålla och utveckla företagets fokus på bästa tillgängliga teknik och metod.

 

Porträttbild på Anders Joelsson

- AK-konsult förebygger och löser fukt och inomhusmiljöproblem i byggnader. Oavsett om det handlar om fukt- eller inomhusmiljöproblem i en befintlig byggnad, eller fuktsäkerhetsarbete och miljöstyrning i byggprojekt kan AK-konsult vara behjälpliga, fortsätter Anders Joelsson.

Kompetens och nyfikenhet

Teknikgrupperna är inrättade för att säkerställa att AK-konsult fortsätter hålla sig i framkant på varje teknikområde. Varje grupp leds av en konsult som ansvarar för att ta fram material och hjälpmedel. Det handlar dels om att ta tillvara all kunskap och erfarenhet som finns internt, men även om att aktivt söka ny kunskap externt.

 - Vi är och ska vara Sveriges spetskonsult inom fukt. Att vara kompetent, nyfiken och dela med sig av sin kunskap är tre av de kärnvärden som kännetecknar våra konsulter och kulturen på AK-konsult. Det är också förutsättningen för att fortsätta vara ledande i vår nisch, understryker Anders Joelsson som själv har elva års konsulterfarenhet på AK-konsult.

Nyrekrytering i fokus

AK-konsult har också inlett hösten med nyrekrytering. Redan har två utredare anställts, och rekrytering pågår av ytterligare fuktsakkunnig och fuktsäkerhetsansvarig. Samtidigt expanderar AK-konsults affärsområde Miljö och Hållbarhet med en miljöingenjör/miljösamordnare.

 

”Läcksökning gav snabbt resultat med kortare ärendetid”

När Länsförsäkringar Gävleborg fick in ett telefonsamtal från en kund med läckande jordvärmeslinga, fick de hjälp av erfarna tekniker från Polygon och AK-konsult. Genom att använda läcksökning med gas kunde läckan oerhört snabbt lokaliseras till en yta på 4 meter. 

Utrustning för läcksökning med gas.

Den privata villan i Färila hade totalt nära 600 m nedgrävd jordvärmeslinga på tomten. Att det fanns en läcka på slingan blev tydligt när systemet tappade tryck. Villaägaren ringde direkt till sitt försäkringsbolag för att anmäla skadan, och Länsförsäkringar tog i sin tur kontakt med Polygon och AK-konsult. Läs mer. 

 

Hög affärsetik i fokus hos Polygon och AK-konsult 

Våren 2016 har Polygon och AK-konsults medarbetare genomfört ett omfattande utbildningsprogram i regler för anti-trust, anti-korruption och en intern Uppförandekod. Polygon och AK-konsult har också infört en visselblåsarfunktion dit medarbetare kan rapportera eventuella oegentligheter.

-  Satsningen är ett led i Polygon-koncernens högt ställda krav på god affärssed och utbildningsprogrammet har rullats ut i alla dotterbolag inom Polygon Group. Syftet är att tydligt visa att företaget följer rent spel i affärslivet och aktivt bidrar till att byggbranschen håller en hög profil i dessa frågor, säger Thomas Perman som är vd för Polygon och AK-konsult i Sverige.

Tre glada medarbetare på Polygon och AK-konsult.

Utbildningsmaterialet redogör för gällande regler för anti-trust och anti-korruption, och ger medarbetare tydliga rekommendationer för vad som är ett lagligt och etiskt lämpligt agerande i olika situationer. Programmet utgör Polygons och AK-konsults arbete inom Corporate Social Responsibility (CSR). Läs mer. 

 

”Det är viktigt för våra boende att torkinsatsen går snabbt”

Agneta Tillman arbetar sedan ett par år på Egeryds Fastighetsförvaltning och har haft ett antal vattenskador under den här perioden. För ett par veckor sedan var det en boende som ringde in pga av att vatten steg upp i golvbrunnen och ut i hallen. Ärendet landade på Agnetas bord och hon gjorde som hon brukade – ringde direkt till Fredrik Mejstedt på Polygon och AK-konsult.

En tekniker vid Eco-Dry utrustning med fjärravläsning, värmemattor och avfuktare.

Fredrik Mejstedt är distriktschef hos Polygon och AK-konsult och var på plats redan samma dag som skadan rapporterades:

- Det hade blivit stopp i avloppet ute i gatan som tryckte upp vattnet genom golvbrunnarna. Eftersom det var viktigt med snabba åtgärder använde vi vårt Eco-Dry system med två värmemattor och en avfuktare. På elva dagar var vi klara. Med traditionell torkteknik hade det tagit sju veckor! Läs mer. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt