Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning

Omvälvande upptäckter förändrar beräkningsmodeller

Det tekniska forskningsinstitutet SINTEF i Norge ville få en överblick av hur mätteknik för betong hanteras i de olika nordiska länderna. De bjöd därför in experter på fuktsäkerhet, såsom forskare, professorer och lagstiftare, till ett miniseminarium gällande fastställande av relativ luftfuktighet i betong. Polygon och AK-konsult hade äran att få delta och föreläste om våra gedigna efterforskningar kring tolkning av resultat vid fuktmätning i betong.

Det är viktigt att utveckla och sprida kunskap i ämnet till hela branschen och självklart delar vi med oss av våra upptäckter.

Fuktmätning i betong på nordisk nivå
“Mätning av relativ fuktighet i betong är inte helt enkelt”, menar Kent Bergström, utvecklingsansvarig för torkteknik hos Polygon och AK-konsult. “Det finns olika typer av mätinstrument på marknaden och det finns flera typer av fel, vilka leder till osäkra och/eller opålitliga resultat”, förklarar han. “Huvudsyftet med miniseminariet den 7-8 november i Trondheim var att utbyta erfarenheter från användningen av de olika enheter och mätprocedurer som tillämpas i laboratorium och i fält, samt erfarenhet från användning av betong gjord med olika bindemedel och självuttorkande betong”, berättar Kent.

Detta återkommande forum initierades av Nordic Concrete Federation för ca 2 år sedan och Sverige är anslutet via Svenska betongföreningen . I år deltog tolv mättekniskt väl insatta personer. Representanter från Polygon och AK-konsult var Kent Bergström och vår tekniske rådgivare Peter Brander. Samtliga mötesdeltagare ombads att skapa presentationer, vilka inom kort kommer att publiceras i Nordic concrete report. 

Nya rön ändrar allt
“Den presentation vi höll i Trondheim bygger på resultatet av tre mäns forskningsarbete under två års tid, berättar Kent. “Vi upplevde nämligen problem med höga mätresultat i fält som inte matchade uttorkningsberäkningar och RBK:s mätnoggrannhet. Vi ville förstå varför”, fortsätter han. “Jag har tillsammans med Polygon och AK-konsults Johan Tannfors och Peter Brander gjort över 3500 avläsningar och vi har uthålligt borrat, räknat och analyserat”, fortsätter han. “En av världens mest meriterade personer i fuktfrågor, professor emeritus Lars-Olof Nilsson, är dessutom medförfattare till presentationen som baseras på forskningen”, säger han stolt.

År 1999 tog byggindustrierna i Sverige fram ett system för att mäta fukt i betong (RBK). Att vara RBK-auktoriserad blev därmed “ett körkort” för att få mäta fukt i nyproducerad betong. Lars-Olof Nilsson var då sakkunnig professor i byggfysik och ansvarade för testerna, teorierna och fuktmekaniken bakom RBK. Systemet är hittills det sätt att mäta som givit minsta möjliga felmarginal.

Testerna visar på fyra nya parametrar man hittills inte trodde påverkade mätresultaten. Upptäckten utmanar de senaste 10 årens tolkningar av mätresultat. Resultat från Polygon och AK-konsults testningar har bidragit till justeringar i RBK (tex i version 6 som förbjöd mätning tätat mot avjämning på vår inrådan). Det har även inneburit delvis ändrad fokus på hur fukt i ett golvsystem sökes innan mattläggning, där avjämning och burkmätning förts in som bra arbetsverktyg för att spåra avgörande faktorer. Datainsamling av andra parametrar än betong, såsom ångtäthet i mattor och fuktbeteende i avjämningsmassor, har inneburit en unik kompetens kring omfördelningsberäkningar hela branschen efterfrågar och behöver. 

Korskunskap genererar större nytta
“Det extra roliga i processen är att vi utför tester i nära samarbete med våra kunder för att lösa deras dagliga problem”, menar Kent. “Vi har idag bra dialog med forskare, materialtillverkare, byggherrar och entreprenörer. Korskunskap mellan projekten som pågår genererar större nytta till alla parter och vi är stolta över att bidra till fokuset på lösningar som uppstår i dessa möten”, ler Kent. 

Under våren 2019 kommer Polygon och AK-konsult att internutbilda fuktsakkunniga och RBK-tekniker i de nya metoderna.

Stort intresse för erfarenhetsutbyte
Deltagarna i mötet med mätteknik som tema uttryckte att mötet höll en hög nivå och att det var en spännande sammansättning av deltagare. Sammankomsten ser därför ut att bli en fast företeelse framöver där utbyte av erfarenheter kan diskuteras. Att dialog förs i Norden för samsyn kring fuktsäker mätning av betong gynnar alla parter.

Vill du veta mer? Kontakta Kent Bergström .

Delrapporter

Forskningen den svenska presentationen gällde är inte helt färdig ännu, men du kan läsa de delrapporter som släppts hittills:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt