Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev feb 2016

I Polygons och AK-konsults nyhetsbrev för februari 2016 kan du läsa mer om Polygon Biokontroll, AK-konsults medverkan i arbetsgruppen för Miljöbyggnad 3.0 samt att AK-konsult fått i uppdrag att beskriva fuktkriterier för Upphandlingsmyndigheten.

Header nyhetsbrev Polygon News

 

Bästa kund,
På Polygon och AK-konsult inleder vi det nya året med att återuppta traditionen med ett regelbundet nyhetsbrev. På det här sättet vill vi informera, dela med oss av vår omfattande kunskap och ge er tips kring fuktsäkert byggande, klimat och vattenskador som hjälper dig att spara både tid och pengar. Vårt mål är att alltid erbjuda er den lägsta möjliga totalkostnaden.

Du som känner oss väl vet att Polygon och AK-konsult är Sveriges ledande företag inom avfuktning, torkteknik och konsulttjänster inom fukt.

En av våra tjänster som tydligt visar hur vi arbetar för att erbjuda kunskap, lägre kostnader och miljövänliga lösningar är Polygon Biokontroll. Polygon Biokontroll utvecklade vi för snart tio år sedan tillsammans med Eurofins Pegasuslab. Tjänsten är unik, och gör det möjligt att snabbt avgöra om och i vilken omfattning ett material är mikrobiellt skadat efter en vattenskada. På bara två dagar vet vi om ett material behöver rivas, eller om det räcker med en torkinsats som är betydligt mer kostnadseffektivt och miljövänligt än att riva och återställa byggnaden. Läs mer om Polygon Biokontroll i nyhetsbrevet!

Vi vill också slå ett slag för våra nya tjänster inom Miljö och Hållbarhet. Sedan hösten 2015 är Maria Nordberg anställd hos oss för att utveckla vårt erbjudande inom strategiska miljöcertifieringar och hållbart byggande. Med Marias kompetens kan vi också utvärdera er verksamhets miljöarbete och ledningssystem. Miljö och Hållbarhet är en av våra specialiserade konsulttjänster som hämtas från AK-konsult som är en del av Polygon Sverige.

Med ett gemensamt erbjudande från Polygon och AK-konsult kan vi hjälpa er att höja kvaliteten, effektiviteten och samtidigt sänka kostnaderna över tid. Vi ser fram emot ett spännande 2016 tillsammans med er!

Thomas Perman vd Polygon Sverige och AK-konsult

Thomas Perman
VD för Polygon Sverige och AK-konsult

 

AK-konsult medverkar i utvecklingen av Miljöbyggnad 3.0

Maria Nordberg som ansvarar för vår verksamhet inom miljö och hållbarhet representerar Polygon och AK-konsult i arbetsgruppen för att utveckla riktlinjerna kring miljöcertifieringen Miljöbyggnad.

- Jag är gruppledare i Basgruppen som tar fram grunderna för nya Miljöbyggnad 3.0. Första mötet hölls här i Polygons och AK-konsults lokaler, och vi som sitter i arbetsgrupperna kommer från branschen, akademin och myndigheter.

Maria Nordberg chef Miljö och Hållbarhet AK-konsult

Orsaken till att Miljöbyggnad 3.0 vidareutvecklas är att miljötekniken har utvecklats och nya politiska beslut har tagits som påverkar byggande och förvaltning. Det som för fem år sedan klassades som bästa tillgängliga teknik har nu blivit standard.

På Polygon och AK-konsult är vi glada över möjligheten att kunna påverka framtidens miljöstandard och gratulerar Maria till rollen som gruppledare. Det här är ett också ett bra sätt för oss att sprida kännedomen om vår höga kunskap på området bland andra aktörer i byggbranschen.

 

Statusinventering hjälper dig att planera kostnaderna

Syftet med en statusinventering är att hjälpa fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren att snabbt få en bra överblick av fastigheternas skick avseende fukt. Med en okulär besiktning sammanfattar vi vår bedömning på en tre-gradig skala: låg risk, risk eller konstaterad skada. Genom att tidigt upptäcka en skada minskar kostnaderna för akuta åtgärder.

- Det här ger en väldigt tydlig bild av vilka byggnader som behöver tillsyn snabbt, var vi kan vänta med underhållsinsatser och var vi ska vara vaksamma framöver, säger Anders Joelsson.

 Polygons och AK-konsults konsulter bistår bland annat med statusinventering

Konstaterad skada i 41% av byggnaderna
AK-konsult har också medverkat i flera rapporter och vetenskapliga artiklar som belyser problemet. En studie av Anders Kumlin som omfattade 316 byggnader visar att endast 17 procent klassades med låg risk för fuktskada. 43 procent av byggnaderna bedömdes ha en risk och i 41 procent av byggnaderna fanns det en konstaterad fuktskada. Byggnaderna i den studien var huvudsakligen skolor och förskolor byggda på 1970-talet då riskkonstruktioner för fukt var vanliga

Gör flera inventeringar samtidigt 

Polygon och AK-konsult anpassar inventeringen efter behov. För att minska kostnaderna och arbeta effektivt kan vi samtidigt inventera miljö, radon, underhåll eller våtrum. Vi kan också göra en mer eller mindre detaljerad inventering. 

 

AK-konsult beskriver fuktkriterier för Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten ger ut upphandlingsstöd i form av kriteriebibliotek till kommuner och offentlig verksamhet. Under 2015 fick Polygon och AK-konsult i uppdrag att beskriva fuktkriterierna för simhallar.

- Som fuktspecialister har vi på AK-konsult stor erfarenhet av simhallsmiljöer och vi har kontinuerligt uppdrag i både nya och befintliga anläggningar. Simhallsmiljöer är på många sätt en stor utmaning för byggnaden med stora lufttrycksskillnader, höga fukttillskott och aggressiv kemi, säger Peter Brander på Polygon och AK-konsult.

Peter Brander AK-konsult

På Polygon och AK-konsult är vi stolta och övertygade om att våra erfarenheter kan bidra till att skapa bättre och mer fuktsäkra simhallar för byggherrar. Före jul levererade vi första delen av uppdraget, och arbetet kommer att pågå hela 2016. Polygon och AK-konsult anlitas som underkonsulter till Weedotech.

 

I nyhetsbrevet berättar vi också om:

Nylansering av Polygon Biokontroll

Kvalificerat fuktarbete på Nya Karolinska Universitetssjukhuset

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt