Nyheter – Nyheter, Sanering, Fukt

Samarbete ger effektiv skadehanteringsprocess

En brand- eller vattenskada kan påverka livet rejält för den som drabbas. Finns det något sätt att snabba upp hanteringsprocessen av skadan? Det finns det absolut och vi hjälper gärna till så att kunden snabbare kommer tillbaka till vardagen igen. Ett viktigt steg i effektiviseringen är samarbetet mellan två yrkeskategorier.

I en bostadsrättsförening i Nynäshamn spricker en koppling till en diskmaskin. Läckaget sker på fjärde våningen i huset och läckan upptäcks först någon timme senare då våningen under ser hur det regnar in genom taket. Vattnet rinner fyra våningar ner och leder till fuktskador i olika omfattning i varje underliggande lägenhet. 

Nära dialog sparar tid och pengar

“Vi förebygger och avhjälper vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader” förklarar Xander Asenjo, arbetsledare för sanering på Polygon|AK. “När HSB anlitade oss för att hantera vattenskadan, ville vi såklart ha en snabb skadehanteringsprocess för kundens skull”, uttrycker han. “För att kunna leverera tids- och kostnadseffektivt måste arbetet ske i nära dialog med den som ska återställa skadan redan innan arbetet startar”, säger Xander. “Anledningen är att parterna tillsammans kan planera till exempel vilka mått som lämpligast rivs baserat på vilka materialmått som ska användas vid återställning av den skadade ytan”, menar han. “Det kan då rivas enligt byggarens önskemål, vilket sparar tid eftersom exempelvis väggar redan är korrekt kapade, vilket minimerar kostnader både i form av minskat materialspill och genom att återställningen går fortare”, klargör Xander. Vi kallar förfarandet kontrollerad friläggning”, berättar han.

Enkelhet och tydlighet underlättar

Polygon|AK har ett nära samarbete med Kuggholmen Bygg och Måleri då de har lång erfarenhet av byggbranschen och olika fastigheter. I just detta fall sköter Polygon|AK rivning, fuktutredning och torkning, medan Kuggholmen ansvarar för att återställa lägenheterna enligt de boendes önskemål.

“Projektet startade innan jul då de boende i samtliga lägenheter evakuerades”, säger Pekka Leisten, projekt- och arbetsledare för Kuggholmen. “Torktider och hantering av de boendes önskemål och försäkringar har krävt en del koordinering, men ändå gått enligt plan. Hela projektet planeras vara färdigt enligt tidplan i slutet av maj”, förmedlar han. “I dagsläget är rivning och torkning klart. Återuppbyggnaden är på gång och kommer att ske fram till ytskikten. Sen kvarstår den slutliga återställningen av lägenheterna enligt de boendes olika direktiv och möjligheter enligt deras egna hemförsäkringar”, säger Pekka. 

När är en vattenskada akut? Hur kan vi hjälpa till? 

Sprutar vatten fortfarande? Kontakta en rörmokare. Då själva läckan är åtgärdad kontaktar du oss.

Är det avloppsvatten som orsakat skadan? Då är förutsättningarna att rädda byggnadsmaterialet kring skadan genom att torka betydligt sämre eftersom ytan som kommit i kontakt med vattnet är kontaminerad. Polygon|AK kan då fortfarande hjälpa till genom att boka in saneringstekniker som genomför en kontrollerad friläggning av det skadade området. Innan dess behöver dock skadan besiktigas.

Om det däremot gäller en utströmningsskada av rent vatten är det viktigt att veta när skadan skedde. Som tumregel gäller att byggnadsmaterial kan räddas genom att torka skadan upp till fem dygn efter att den inträffat, därefter finns risk för mögel på organiskt material. En individuell bedömning behöver dock göras av sakkunnig och vid tveksamheter finns även möjlighet till provtagning för att avgöra om det hunnit bli någon påväxt.

Då samtligt material i den tidigare drabbade ytan är torra kan återställande av ytan påbörjas av Kuggholmen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta xander.asenjo@polygongroup.com eller pekka.leisten@kuggholmen.se för ytterligare information.

Polygon och Kuggholmen samarbetar vid skadehantering, sanering och återuppbyggnad.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt