Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Fukt

Snabbt agerande vid skyfall räddar produktion

I mitten av augusti kom ett kraftigt skyfall i Småland. Hårdast drabbat blev områdena kring orterna Ljungan och Lagan. Industrier vars tak rasat in eller dagvattenbrunnar sprutat vatten behövde akut hjälp samma natt och över 100 uppdrag gällande privata villor inkom under veckan som följde. Självklart var Polygon redo att rycka ut!

Översvämningar kan orsaka betydande skador på egendom, förstöra ägodelar och vara mycket känslomässigt påfrestande. Polygon har stor erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner att hantera efterverkningarna av en översvämning. Reaktionstiden är avgörande – ju snabbare du reagerar, desto kortare tid tar det för din fastighet att återhämta sig.

Nattlig insats räddar dyrbara maskiner

“I den 8000 kvm stora lokalen tillhörande PostNord Strålfors i Ljungby är informationslogistik, print och kuvertering huvudsysslan”, berättar Thomas Schramm, Polygons distriktschef för Södra Götaland. “En sen kväll blev en av våra erfarna tekniker uppringd av företaget då ett av taken fallit in pga regnet och lämnat golvet i deras produktionshall likt en mörk sjö”, fortsätter han. “Jag och en tekniker från vår depå i Halmstad tog oss genast till platsen där vi möts av räddningspersonal och anställda som tillsammans kämpar med att pumpa vatten”. 

Stora avfuktare skulle krävas för att kunna hantera vattenskadorna efter denna olycka. Mitt i natten anländer därför personal från Polygons depå i Kungälv till platsen med stora avfuktare för att torka lokalen, medan mindre avfuktare hämtades lokalt för att torka väggar och maskiner. De stora 10 meter långa automatiska skrivarna som packar kuvert fick absolut inte rosta, så installation sker omedelbart. 

På plats meddelas teknikern att ytterligare en industri i området har stora problem och är i akut behov av hjälp. Teamet från Halmstad åker vidare till Swedrive i Lagan.

Orderflöde säkrat efter snabb hantering 

Swedrive i Lagan utvecklar och tillverkar bland annat domkrafter, cylindrar och specialväxlar för industrin. “På grund av vattenmassorna med en estimerad vikt på 100 ton gav plåten vika i ett av taken, som störtade ner i produktionslokalen”, vittnar Thomas. “Det var ren tur att personalen hade fikapaus just då taket föll in eftersom även hyllor och tak rasade ner på arbetsytan. Det kunde ha slutat illa, men istället för personskador återfanns en smattrande sjö med 10 cms djup inne i den 5000 kvm stora lokalen” skildrar han. 

Företaget hade en stor arbetsbörda under perioden kring skadan, så maskiner och producerade delar fick absolut inte rosta och leveranser fick inte försenas. Teamet från Halmstad riggade därför fläktar och avfuktare under natten och tidig morgon. 

Produktionen där det var som mest akut att torka kunde i stort sätt starta omgående då torkningen kunde ske med hjälp av stora fläktar på hjul som arbetade runt produktionsområdet.

Material i produktionen räddat

I Norcospectras 10000 kvm stora fabrik i Ljungby designades inredning till företag och butiker. Då regnet öste ner fylldes dagvattenbrunnar och ledningar under den 800 meter långa byggnaden. Trycket blev så högt att brunnslocken i gjutjärn exploderade av översvämningens kraft och vatten sprutade rakt upp i luften.

“Luftfuktigheten blev alldeles för hög för MDF-skivor och maskiner i produktionen, vilka riskerade att svälla och rosta så avfuktare och en stor fläkt installerades”, meddelar Thomas. “En utmaning var att stänga av avfuktarna i rätt tid då fabrikens trämaterial inte fick bli för torrt, slå sig och bli obrukbart. Men processen gick såklart som planerat”, ler han.

Översvämmade villor

Förutom dessa större fabriksuppdrag inkom under samma vecka över 100 försäkringsärenden gällande översvämmade villor och källare. “Vi har haft regelbundna samtal med försäkringsbolagen och informerat om vilka åtgärder vi vidtagit och vad status är för de olika jobben”, förklarar Thomas. “En viktig åtgärd var att nå ut till försäkringstagarna och informera var, om och när Polygon skulle påbörja arbetet”, menar han.

Samarbete av största vikt för lyckat projekt

“I mitten av september började läget stabiliseras och ett normalt antal vattenskador inkom igen”, säger Thomas. “Under perioden hade Polygon Skåne och Polygon Södra Götaland ett smidigt och ömsesidigt samarbete, trots utmanande tider på dygnet och pressat schema med arbete på kvällar och helger. Även samarbetet med byggare, sanering och rivning har gått galant”, uttrycker han.

De stora avfuktarna på fabrikerna är borttagna sedan början av september. De tre industrierna är nöjda med vår snabba och engagerade insats. Fabriksytorna är färdigtorkade initialt, men viss rivning kommer kräva ytterligare avfuktning i ett senare skede. 

Skona miljön genom att agera fort

Oavsett om det handlar om en liten läcka eller en stor översvämning är våra kvalificerade tekniker snabbt på plats vid en vattenskada. Ju snabbare Polygon anlitas, desto bättre! Vi tar kontroll över skadan och kan minimera behovet av rivning, samtidigt som du bidrar till att minska de negativa effekterna på miljön.

Vill du veta mer? Kontakta Thomas Schramm.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt