Riskerar jag en översvämning? – Nyheter, Vatten och stormskador, Sanering, Inomhusmiljöproblem, Fukt

SPARK: Verktyget som skiljer oss från konkurrenterna

I situationer som ofta är stressiga skapar SPARK-portalen lugn och trygghet. SPARK har utvecklats i nära samarbete mellan Polygon, vår leverantör av digitala lösningar, Evry och kunden HSB.

Portalen är en digital lösning för fastighetsförvaltare och boende med uppdateringar och information om skadehanteringsprocesser. Det är en interaktiv, informativ och användarvänlig lösning, som med sina smarta funktioner underlättar för både tekniker och slutanvändare.

När ett nytt jobb registreras skickas ett meddelande till den boende med en länk till SPARK och en bekräftelse på att en tekniker har bokats. Via länken kan de boende se en översikt över alla bokningar som rör dem. De får också tillgång till andra smarta funktioner; till exempel kan de ge teknikern tillåtelse att gå in i deras hem eller skapa nya uppdrag direkt i appen. Fastighetsförvaltaren kan bestämma vilken information som ska visas i SPARK och därmed visas för de boende.

Samarbete leder till bättre dialog
Mattias Wiklund, försäljningschef på Polygon|AK och ansvarig för portalen i Sverige, berättar att SPARK har tagits fram för att skapa en bättre dialog.

– Den här typen av informationsflöde särskiljer oss från våra konkurrenter. Polygon kan fukt, men det är vi inte ensamma om. Så vi frågade oss själva varför kunden ska välja Polygon och där föddes idén till SPARK, säger Mattias Wiklund.

Varken kunden eller teknikern behöver lägga in någon information i SPARK aktivt.

– När arbetsordern har fyllts i och registrerats aktiveras SPARK automatiskt och ett textmeddelande skickas till kunden. Om teknikern lägger in information om ärendet i sitt system uppdateras SPARK automatiskt. Inte heller kunden behöver göra något på portalen – det är inget annat än ett informationsflöde, säger Mattias.

Kunden, Malin Eklöf, styrelseledamot och förvaltare på HSB, är otroligt glad över samarbetet med Polygon:
– Fördelen med SPARK är att förfrågan skickas direkt till entreprenören eller Polygon. Det innebär att jag både sparar tid och att portalen hjälper mig att göra ett bättre jobb. Jag har inte arbetat med något liknande tidigare, så Polygon gör verkligen något unikt, säger Malin Eklöf på HSB.

Kontakta oss dygnet runt

020 235 235

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon.