Nyheter – Nyheter, Miljö

Stockholms nya life science center ska miljöcertifieras

Motorvägen vrålar förbi under Hagastaden i Stockholm. Ovanpå tunnlarna har bygget av Vecturas kontor påbörjats - Stockholms nya life science center. Vi erbjöds att samarbeta med deras miljöansvariga kring programhandling och samordning av miljöcertifiering. Den 24.000 kvm stora runda byggnaden, Forskaren, ska certifieras på högsta möjliga nivå - Platinum enligt LEED och Guld enligt WELL.

“Tanken är att Forskaren ska bli Hagastadens “vardsgsrum”, en plats öppen hela veckan för allmänhet och näringsliv - dag som kväll”, berättar Maria Nordberg, chef för Hållbarhetstjänster på Polygon. “Byggnaden som ser ut som en upp-och-nervänd tårta kommer bland annat innehålla Tekniska museets nya filial, flexibla kontor för 1700 personer, smart-mat restauranger, co-workingytor och utställningar”, fortsätter hon. “Fokus för all verksamhet i huset är life science, sk livsvetenskap. Forskaren blir en arena för utbyte av idéer och kunskap tillsammans med företag och forskning inriktade på ämnet”, menar Maria.

Hållbarhet och miljötänk av största vikt

För fastighetsägaren är hållbarhet och miljötänk av största vikt. Projektledare från Vectura och Polygon har tidigare samarbetat i lyckade sjukhusprojekt, (mer om våra sjukhusuppdrag här). Det ledde till att Polygon i februari 2020 som Accredited Professional (AP) påbörjade arbetet med att precisera mål för, och krav på, byggnadsverket utifrån de övergripande mål som formulerats i förstudien. Efter programhandlingen blev fokus att som miljösamordnare verifiera inför miljöcertifieringen enligt två olika system.

Varför certifieras byggnaden?

“Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 19% av Sveriges totala CO2-utsläpp”, klargör Maria. “I Vecturas vision att bli ledande inom klimat och cirkularitet blir certifieringen en viktig grundläggande faktor för att säkerställa en hög nivå avseende fastigheter och göra dessa mer hållbara. De har valt att certifiera byggnaden inom både LEED och WELL”, tillkännager hon. 

“WELL är helt inriktad på hälsa, välbefinnande och fastighetens mjuka värden, medan LEED ställer relevanta krav på byggnaden som matchar företagets målsättningar inom miljö”, tydliggör Maria. “Att välja högsta nivå av certifiering, LEED Platinum, är bra för byggnadens varumärke, men är även något som skapar stolthet i projektet och hos framtida brukare”, anser hon.

Goda råd om du funderar på certifiering

“Låt certifieringen bli en naturlig del av byggprocessen, helst redan från programhandling eller tidigare. Ta in en miljökonsult som säkerställer att projektets miljömål genomsyrar de val som görs i projektet redan från start”, tipsar Maria. “Det är både tids- och kostnadseffektivt då det kan vara svårt och kostsamt att “korrigera i efterhand”. Det lönar sig i längden att lägga tid och pengar initialt på att utreda projektets förutsättningar”, upplyser Maria. “Kom även ihåg att välja krav som skapar mervärde för projektet och dess kommande brukare, inte bara för syns skull. Hållbarhet är en kvalitetsfråga både i nutid och framtid”, menar hon.

Själva bygget, som entreprenören Zengun ansvarar för, beräknas vara redo för inflytt årsskiftet 2023/2024. Så inom en snar framtid får Stockholm ytterligare en spännande plats att sondera morgondagens samtalsämnen och forskningsområden på. Mer om projektet Forskaren kan du läsa här.

Vill du veta mer? Kontakta Maria Nordberg.

Vad är Life science?

Livsvetenskap är studier av levande organismer och livsprocesser. En vetenskap som involverar celler och deras komponenter, produkter och processer. Biologi, medicin och jordbruk är de mest uppenbara exemplen på ämnet. Studieämnet förutsätter att de grundläggande ämnena tillämpas på områden som handlar om fortsatt liv och handlar därför i mångt och mycket om biologisk mångfald.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt