Nyheter – Nyheter

Tålamod och engagemang underlättar sammanslagning

Den 31 mars förvärvades företaget Villaklimat OBM AB i Lomma av Polygon och AK-konsult. Förvärvet stärker Polygon och AK-konsult i södra Sverige och breddarkundbasen.

- Villaklimat OBM AB har en hög kompetens och passar väl in i Polygon och AK-konsults erbjudande. De har mycket låg personalomsättning, långa kundrelationer och de har samma arbetssätt som vi har. Därför är vi övertygade om att förvärvet kommer att slå väl ut, säger Thomas Perman som är VD för Polygon och AK-konsult.

För Villaklimat OBM AB innebär det att medarbetarna får tillgång till Polygons och AK-konsults tekniska utrustning och resurser för utbildning, marknadsföring och försäljning. Verksamheten i Villaklimat OBM AB kommer inte att förändras utan stärkas i samband med förvärvet. Villaklimat OBM AB har 13 medarbetare. Polygon och AK-konsult har idag 169 medarbetare fördelat över hela Sverige.

Villaklimat OBM AB införlivas i Polygon och AK-konsults varumärke. Ny chef i verksamheten är Tord Thunman som idag är affärsområdesansvarig för TCS inom Polygon och AK-konsult.

- Vi vill ta en aktiv roll när det gäller att konsolidera branschen och vi vill säkerställa en mer professionell hantering av fuktproblematiken. Med förvärvet får vi en större kritisk massa och får på så sätt större effekt på marknaden, fortsätter Thomas Perman.

Polygon och AK-konsult uppmuntrar entreprenörskap och har höga krav på integritet där samtliga företagets medarbetare har fått utbildning i de lagar som reglerar anti-trust och anti-korruption i affärslivet.

- I början av juni startar rebrandingen utseendemässigt av Villaklimat OBM AB till Polygon och AK-konsult. Nya telefonnummer och mailadresser är på plats och återfinns på vår hemsidan samt på http://villaklimat.se/ fram till september. Kunderna kommer att behålla sina nuvarande kontaktpersoner och och i slutet av augusti bjuder vi in till ett antal kundspecifika seminarier för att vidare informera om vårt gedigna utbud”, berättar Tord Thunman.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

Thomas Perman
VD Polygon och AK-konsult
Tel: 010-45 15 710
E-post: thomas.perman@polygongroup.com

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt