Nyheter – Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Sanering, Fukt

Intensivt regn ger 400 skadeärenden

I slutet av maj föll det i området kring Stockholm stora mängder vatten på 30 timmar. Det resulterade i drygt 400 inkomna skadeärenden på en vecka! Polygons depåer över hela Sverige bidrog med personal samt att vi kunde nyttja vår internationella koncern för att få långtradare fulla med maskiner levererade inom några dagar.

Översvämningar kan orsaka betydande skador på egendom, förstöra ägodelar och vara mycket känslomässigt påfrestande. Polygon har stor erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner att hantera efterverkningarna av en översvämning.

Storstockholms källare svämmar över

Den 26 maj börjar det regna rejält på flera ställen i landet. Det område som drabbas mest av nederbörden är Storstockholm och då främst Bromma, Huddinge och Årsta. Nederbörden ledde till omfattande skador på byggnader i de aktuella områdena och Polygon mottog drygt 400 skadeärenden på en vecka via de nedringda försäkringsbolagen. Framförallt var det hus med källare som behövde hjälp med besiktning, sanering och avfuktning. När denna första fas är hanterad väntar en andra fas med inkommande beställningar på friläggning av skadorna samt ytterligare torkning av fuktiga konstruktionsdelar.

Resurser från hela landet samarbetar

Översvämningarna i Stockholm består av hundatals enskilda skador, men med tanke på omfattningen har Polygon aktiverat samma rutiner som tillämpas vid enskilda storskador. Både fukttekniker och saneringstekniker har färdats till Stockholm för att besiktiga skador, suga vatten och montera avfuktare. Projektledare för storskador Kent Bergström och ansvarig för kvalitet och miljö, Jenny Kleiner, har tillsammans med företagets Kundsupport organiserat arbetet kring uppdragen för att stötta organisationen ute i fält. Långa arbetsdagar för både tekniker och administratörer.

Styrkan i att tillhöra en internationell koncern

“Under den första veckan startade teknikerna 165 akuta torkprojekt plus hanterade de vanliga planerade uppdragen. Redan i början av vecka två hade vi passerat 300 besök”, berättar Kent. Befintligt lager av torkar och avfuktare försvann fort ut i skadeärendena. Nya behövdes och det nu!


“Tre dagar in i skadehanteringen anlände en stor långtradare full med avfuktare från vårt maskinlager i Tyskland/Eurostock. De 300 maskinerna kunde nu fördelas ut i uppdrag över Storstockholm”, skildrar Kent. “Det är i situationer som denna storskada det är extra märkbart att vi är del i en stor internationell Polygonkoncern. Det finns alltid kapacitet och resurser att tillgå”, förmedlar han. “Det som adderades var våtslangar och kablar till maskinerna, men det lyckades vi införskaffa trots rasande åtgång. Sen var det bara att kavla upp ärmarna och ta itu med arbetet”, uttrycker Kent.

Förorenat vatten leder till friläggning

Reaktionstiden är avgörande vid en vattenskada – ju snabbare du anlitar hjälp, desto kortare tid tar det för din fastighet att återhämta sig. Men det beror på vilket vatten som orsakar skadan, färskt eller förorenat. Sällan är det färskvatten som fyller källarvåningarna vid kraftig nederbörd och påföljande översvämning. Tyvärr innebär det att minimal mängd material kan räddas genom enbart torkning. På grund av smutsvatten, värme och tidsintervall vid hantering av skadan kan påväxt redan ha startat, vilket gör att kontrollerad friläggning är ofrånkomligt. Istället startar torkning efter att vatten pumpats ut, friläggning skett och rena ytor kan avfuktas.

Kommunikation underlättar för försäkringsbolagen

“Vi har haft regelbundna samtal med försäkringsbolagen och informerat om vilka åtgärder vi vidtagit och vad status är för de olika jobben”, förklarar Kent. “En viktig åtgärd var även att ringa upp samtliga skadedrabbade och informera var, om och när Polygon skulle påbörja arbetet”, menar han. “Att vi hanterade försäkringstagarnas initiala frågor minimerade samtalen till försäkringsbolagen, vilka därför uppskattade vår insats. Effektiv kommunikation med alla parter ger både glada kunder, slutkunder och medarbetare”, ler Kent.

Färdigställt efter sommaren

“De skador det korta men stadiga regnet orsakade i maj kommer att hanteras hela sommaren”, menar Kent. “Fas ett innebar att en omfattningsbesiktning utfördes och sanering, friläggning alternativt torkning startade. Fas två i skadehanteringsprocessen börjar då allt skadat material är frilagt och torkning i ca 6 veckor tar vid. Beroende på skadans utbredning såklart”, tydliggör han.

“Nu har det dessutom under ett regnigt dygn i mitten av juni inkommit ytterligare 150 skyfallsskador i Stockholmsområdet. Tur att organisationen redan är satt och extra maskiner är beställda från vårt lager nere i Europa. Vi hoppas nu på en solig sommar och att vädergudarna sprider ut sitt välbehövda regn över hela landet i lagom doser”, avslutar Kent.

Artikeln finns att läsa i pdf-format här.

Vill du veta mer? Kontakta Kent Bergström.

 

Vad är friläggning?

Friläggning innebär enkelt uttryckt att skadad byggnadsdel eller ytskikt såsom gips- eller spånskiva demonteras så att avfuktning kan ske. Konstruktionsdelen friläggs begränsat så att minsta möjliga återställningsarbete krävs, vilket minimerar CO2-avtrycket i skadan.

Läs mer om hantering vid översvämning här.

Fastigheter kan drabbas av översvämningar från olika källor. Om det otänkbara skulle ske, finns vi vid din sida för att sanera, avfukta och återställa din fastighet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt