Nyheter – Konstruktion torkning, Mögelskada, Vatten och stormskador, Sanering, Fukt

Faser vid översvämning och vattenskada 

Översvämningar kan orsaka betydande skador på din egendom, förstöra ägodelar och vara mycket känslomässigt påfrestande. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa villaägare och företag att hantera efterverkningarna av en översvämning. Reaktionstiden är avgörande – ju snabbare du reagerar, desto kortare tid tar det för din fastighet att återhämta sig.

Att återställa en fastighet efter en översvämning sker i flera steg. Naturligtvis är stegens längd beroende på situation och storlek på skadan. Som totalentreprenör för skadehanteringen kan vi hjälpa dig genom hela processen som ser ut som följer. 

Steg 1: Översvämningsvatten tas bort

Hör av dig till oss så kommer vi ut för att ta bort översvämningsvattnet i fastigheten. Vi minimerar fortsatta skador och räddar de värden vi kan.

Behövs desinficering av kontaminerat område pga att översvämningsvattnet är förorenat och farligt? Meddela i det initiala samtalet om denna situationen så avgörs på plats hur hantering och desinficering ska ske.

Steg 2: Torkning av fastigheten

Då vattnet är borttaget ur fastigheten påbörjas torkning av fastighet och konstruktioner. Avfuktare installeras och regelbundna fuktkontroller görs för att säkerställa torkning.

Steg 3: Vattenskaderapport

Då torkningsinsatsen påbörjats gör en fukttekniker en skaderapport av skadorna på fastigheten. Rapporten kan du lämna vidare till ditt försäkringsbolag.

Steg 4: Återställande och restaurering

Då skadad yta i fastigheten godkänts som torr och avfuktad kan återuppbyggand av fastigheten ske.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt