Nyheter – Nyheter

Specialisten på fukt för fastighetsförvaltare

Som fastighetsförvaltare behöver du snabb återkoppling och tydlig kommunikation för att kunna lämna besked till dina kunder och andra leverantörer. Polygon och AK-konsult har lång erfarenhet av att arbeta med både privata och kommunala bolag och vi hjälper dig med såväl förebyggande åtgärder som akuta insatser. Att vi alltid strävar efter att vara bäst vinner både du och din kund på.

I fastigheter inträffar det regelbundet skador som behöver ses över. Exempel på det kan vara akuta vattenskador i kök eller badrum. Fastigheter med riskkonstruktioner eller fastigheter som byggts så snabbt att betongen inte hunnit torka ut kan också drabbas av problem med fukt och bristande inomhusmiljö.

Polygon och AK-Konsult har lång erfarenhet av att ställa en korrekt diagnos på en byggnad och varje år utför vi ett stort antal utredningar av olika slag. Den breda kunskapen om fukt i kombination med detaljkunskap om radon, mikrobiella problem och kemiska emissioner gör att vi kan hantera de flesta frågor som rör inomhusmiljön. I vissa fall är det uppenbart att något är fel eller skadat i byggnaden men andra gånger är det inte lika tydligt. I de fallen är det ofta brukarna i fastigheten som reagerar med diffusa problem som huvudvärk, rinnande ögon och/eller näsa, upplevelse av torr luft etc. När den här typen av ohälsa uppträder hjälper vi er att ta reda på orsaken och hur stor utbredningen är.

Vi minimerar olägenheterna

Vi kan också rycka ut med läcksökning när du vet att det finns ett läckage men behöver hjälp med att hitta läckan på ett snabbt och smidigt sätt. Polygon och AK-konsult erbjuder snabb och effektiv läcksökning med spårgas och kan identifiera läckor på kort tid och med mycket liten åverkan på byggnaden eller omgivande miljöer. Att åtgärda fuktskador och vattenskador brukar ofta vara en omständlig process där byggnader evakueras och möblemang flyttas runt. Det vet vi på Polygon och AK-konsult och
därför har vi utvecklat arbetsmetoder och teknik som gör att vi på ett diskret sätt med minimala störningar hjälper er att utreda och åtgärda skadan som skett. Med vårt koncept Eco-Dry kan vi bistå med högeffektiv uttorkning till marknadens lägsta kostnad och med marknadens kortaste ärendetid. Eco-Dry består av högeffektiva värmemattor, avfuktare och fjärravläsningsutrustning som tar liten plats och har en bullernivå under normal samtalston. Det ökar bekvämligheten för de boende i fastigheten, eller för brukare i kommersiella lokaler. Samtidigt får du som fastighetsförvaltare en lägre faktura och snabbare hantering av skadan. Bättre kan det knappast bli.

Gör rätt från början

Förebyggande åtgärder som statusinventering hjälper er att identifiera var problemen kan uppstå innan skadan är skedd. Med statusinventering gör vi först en översiktligt okulär besiktning för att bedöma var det finns riskkonstruktioner och sannolikhet för att en skada kan uppstå. Där det behövs tar vi prover för att ta reda på om en skada redan har inträffat. Vår statistik visar att i riskkonstruktioner med byggnader från 1970-talet
har endast 16 procent av byggnadsbeståndet låg risk för skada. Det innebär omvänt att 84 procent antingen har risk för skada, eller att en skada redan är utvecklad. En statusinventering är ett komplement och underlag till underhållsplanen - ta reda på hur det ser ut i ditt bestånd. Vi har sett många exempel på hur kostnaden sparats in redan vid första planerade åtgärden. Det är oftast mer lönsamt att förebygga skador. Dessutom har Boverket numera infört krav på teknisk förundersökning inför ombyggnationer, dvs att bl a fuktstatus behöver kartläggas innan renoveringen påbörjas. Vi kan även stötta projektet med kunskap om fukt i samband med
renoveringen.

Miljö och hållbarhet i gröna byggnader

Det är numera vanligt att miljöklassa nyproduktion men tänk på att det också går att förbättra befintliga byggnader så att de kvalificerar sig för en miljöklassning. Vi hjälper er att utreda hur byggnaden på bästa sätt ska uppnå en högre miljöklassning och vilka mätvärden som är viktiga för just er byggnad. Därefter hjälper våra specialister er genom hela processen fram till färdig miljöklassning.

Nöj dig bara med det bästa

Oavsett om du arbetar med bostadsrättsföreningar, kommersiella lokaler eller kommunala byggnader så hjälper vi dig hela vägen från början till avslut. Vi är måna om att begränsa skador och ingrepp i byggnader för att minimera obehaget för dig och din kund. Polygon och AK-konsult är vana vid att arbeta i situationer med människor som oväntat har drabbats av en skada. Med hög empati och bra kommunikation gör vi allt för att öka bekvämligheten för både dig och din kund. Välj en specialist som förstår dina behov. Polygon och AK-konsult står alltid vid din sida.

Ladda ner som pdf.

Produktblad - fastighetsförvaltare