Försäkringsskador på byggnader

Polygon förebygger och avhjälper vatten-, brand- och fuktskador samt miljöproblem i en byggnads samtliga faser.

Service icon

Försäkringsskador på byggnader

Polygon förebygger och avhjälper vatten-, brand- och fuktskador samt miljöproblem i en byggnads samtliga faser.

Protector Försäkring och Polygon har ett samarbete gällande hantering av försäkringsskador på byggnader. Samarbetet innebär att vi utför den skadebesiktning som krävs för Protectors skadehantering. Är skadan ersättningsbar utför vi i samarbete med Protectors övriga entreprenörer exempelvis avfuktning av eventuell vattenskada eller sanering och samordning av skadans återställning.

Den skadebesiktning som Protector använder som underlag för skadans reglering beställs av er som försäkringstagare. Kostnaden för besiktningen faktureras er som försäkringstagare, men kommer om skadan bedöms som ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren ersättas av Protector.

Besiktningsprotokollet kommer skickas till er via e-post, vidarebefordra det till i skadebrevet från Protector angiven adress.

Med erfarenhet och expertis hanterar vi dina utmaningar

Vi hjälper dig bland annat med:

  • Fukt-, brand- och vattenskador
  • Läcksökning
  • Konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning och inomhusmiljö
  • Temporär klimathållning
  • Statusinventeringar
  • Radonmätningar
  • Sanering (områdena Stockholm, Halmstad, Mälardalen, Södra Norrland, Värmland, Uppsala, Dalarna, Göteborg)
  • Rådgivning inför renovering, om- och tillbyggnation

Vi finns alltid vid din sida. När det som inte borde hända har hänt. Få hjälp med allt från torkning och besiktning till fuktstatusinventering och omfattningsmätning, men även med rådgivning vid om- eller nybyggnation.

För att säkerställa att de boende i fastigheten mår bra genomför vi även inomhusmiljöutredningar. Få kontroll på status gällande mikroorganismer, kemiska föroreningar, partiklar och ventilation.

Torka istället för att riva – spara miljö och plånbok

Vi tar noga reda på skadornas omfattning för att minimera behovet av rivning. Att riva och återställa byggnader är en kostsam process, även för miljön. Med vår erfarenhet och egenutvecklade teknologi hjälper vi dig att utreda och åtgärda skadan med hållbarhet i fokus.

 

Vill du veta mer eller lägga en order? Ring oss dygnet runt på 020-235 235 eller lägg din beställning direkt här:

 
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt