Drabbad av en skyfallsskada och försäkrad i Folksam eller Tre Kronor Försäkring?

Service icon

Drabbad av en skyfallsskada och försäkrad i Folksam eller Tre Kronor Försäkring?

Till dig som är försäkrad i Folksam eller Tre Kronor Försäkring och som drabbats av en skyfallsskada

Som kund till Folksam eller Tre Kronor Försäkring via Swedbank och Sparbankerna kommer du att omfattas av ett samarbete med Polygon gällande hantering av den skada du råkat ut för. Du kommer att få hjälp genom den utmanande situation som en översvämning efter skyfall innebär. Vi på Polygon kommer, tillsammans med ditt försäkringsbolags skadereglerare och övriga entreprenörer inom bygg, att arbeta för att det blir en så smidig och snabb process som möjligt att sanera och torka efter översvämningen samt återställa din bostad.


Vad innebär samarbetet
 

I och med att du anmält skadan till ditt försäkringsbolag kommer skadehanteringsprocessen att starta. Du har via mail eller SMS innehållande länken till denna informationssida fått bekräftat att ditt försäkringsbolag överlämnat delar av skadehanteringen till Polygon. Följande åtgärder kommer nu att ske: 

Besöksbokning
Vi kontaktar dig för att boka in ett första besök. Vid detta besök görs en dokumentation av de skador byggnaden drabbats av, akuta åtgärder inleds för att pumpa ut vatten samt en stabilisering av skadan påbörjas. Detta sker oftast genom att en avfuktare installeras, vilken med hjälp av torr luft skapar ett klimat som förhindrar olika typer av påväxt på ytskikten. Innan detta kan genomföras måste eventuellt omgivande vatten sjunka undan och inflödet avstanna. 

Dokumentation
Dokumentation från oss kommer försäkringsbolagets handläggare att använda för att bedöma om skadan är ersättningsbar av din försäkring. I samråd med oss bestäms fortsatta åtgärder och eventuellt diskuteras kontantreglering av skadan med dig som försäkringstagare. 

Friläggning
Nästa steg är att dolda våta konstruktionsdelar (reglar, syllar mm) friläggs så att vi kan torka dessa. Tiden innan detta kan utföras beror bland annat på hur många bostäder som skadats och om det är en inredd källare eller inte, men är normalt tar det 2-4 veckor. Efter friläggningen kommer en annan typ av avfuktare att installeras som med riktad torrluft torkar de frilagda konstruktionsdelarna. Detta kan ta mellan 3 och 10 veckor, i vissa sällsynta fall längre än så. 

Om det är avloppsvatten som läckt in eller om påväxt av mögel trots allt uppstått, måste byggnaden därefter saneras för att kunna återställas.

Återuppbyggnad
När byggnadens material torkat, skadat material är utrivet och ytorna sanerade är byggnaden klar för återställning. Ditt försäkringsbolag kommer då att kontakta dig för att slutreglera skadan.

Hur vet jag vad försäkringen omfattar och hur hanteras kostnader? 

Vi hänvisar till ditt försäkringsbrev eller försäkringsbolagets handläggare för alla frågor om ersättning. 

Hur kommer jag i kontakt med er? 

Belastningen på vår telefonväxel är ofta väldigt hög vid skyfall eftersom många är drabbade. Vi hänvisar därför till kontaktformuläret nedan för att komma i kontakt med vår särskilda kundtjänst gällande skyfalls- och översvämningsskador. 

Du kan också kontakta oss via mail till: skyfallsskador@polygongroup.com  

Var kan jag läsa mer? 

Mer information hittar du på vår informationssida om skyfallsskador

 


Vänligen kontakta mig:

Försäkringsbolag

Du är kan även maila oss på skyfallsskador@polygongroup.com.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt