23-24 april 2024 Skyfallssymposium

Service icon

23-24 april 2024 Skyfallssymposium

Välkommen till Polygons skyfallssymposium 2024

Under vårens symposium belystes skyfall på flera olika sätt – både i förebyggande syfte och för att skapa kunskap och ge konkreta tips. Ett antal inbjudna områdesexperter informerade och förmedlade sina erfarenheter samtidigt som diskussioner fördes både i panelform och i mingelforum. En mötesplats med utrymme för samtal, dialog och reflektion kring ämnena Skyfall och Vattenskador. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas...

"Det som förenar alla som närvarade vid symposiet är att vi har ett ansvar för att på något sätt förebygga eller hantera konsekvenserna av skyfall. Aktiv medverkan från alla samhällets intressenter är avgörande vid den här typen av situationer. Det kräver en samordnad insats för att minimera skador för både samhälle och brukare på bästa sätt. Vi har stor erfarenhet av hur vattenskador hanteras och vill även bidra till förebyggandet av dem. Att branschens olika intressenter får en chans att träffas och utbyta erfarenheter är ett steg i den riktningen. Förhoppningsvis kan en ökad kunskap leda till att framtida konsekvenser blir mindre och att de som ändå uppstår hanteras på ett snabbare och mer effektivt sätt. I särskilda händelser gäller det att kvala upp ärmarna och hjälpas åt!"   //Thomas Perman, VD Polygon Sverige

 

När och Var?

När: 23-24 april 2024 
Var: Haga Slott i Enköping 
Tid: Kl 11.00 tisdag 23 april till kl 12.30 onsdag 24 april 2024


Vem deltog i symposiet?
 

Symposiet riktade sig mot följande intressenter:

 • Försäkringsbolag. Skadechefer, handläggare och storskadefunktion
 • Fristående skadereglerare
 • Byggservicebolag
 • Kommuner
 • Fastighetsbolag
 • Restvärdeledare och räddningstjänst

 

Vilka ämnen diskuterades?

Under symposiet föreläste följande talare:

 • Sala Kommun
  Amanda Lindblad, kommunalråd
  ”Morgonen den andra september”
 • Regeringskansliet
  Viktoria Ingman, Gruppchef Klimatenheten, Klimat- och Näringslivsdepartementet
  Klimatanpassningsstrategi 2024
 • SMHI
  Magnus Joelsson, Klimatolog
  Väderåret 2023 och framåt
 • Länsstyrelsen Kalmar
  Iréne Bohman, Vattenvårdsdirektör
  Samhällsrisker kopplat till klimatförändringar. Klimatanpassningsrådets arbete.
 • Svensk Försäkring
  Staffan Moberg, Jurist
  Skyfallssummering utifrån ett kostnads- och försäkringsperspektiv
 • Svenskt Vatten
  Pär Dalhielm, VD
  VA-branschen i ett förändrat klimat
 • Polygon
  Anders Wikström, ansvarig Storskador
  Operativ hantering vid skyfall
 • Lunds tekniska Högskola
  Rolf Larsson, forskare
  Skyfallens påverkan på vårt samhälle
 • RVR
  Morgan Palmquist, regionansvarig inom RVR
  Restvärderäddning i en översvämningssituation


Ett detaljerat program hittar du här.  


Har du vidare frågor kring symposiet? Kontakta Anders Wikström, ansvarig Storskador.

Du når oss dygnet runt på 020-235 235. Vi finns alltid vid din sida!

 
 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt