Nyheter – Tillfälliga klimatlösningar, Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Fukt

Översvämning efter extrem vårflod

På grund av snösmältning och kraftig nederbörd blev vårfloden extrem i norra delen av landet. I Torneälven var vattenflödena väldigt höga och jämförbara med rekordvårfloden 1968. Polygon fanns på plats för att pumpa vatten, statusbesiktiga och hantera torkning av översvämmade fastigheter - allt för att kunna rädda mesta möjliga värden.

Vattenflöde når rekordnivåer 

“I mitten av maj inkommer uppdrag gällande hantering av översvämmade bostadshus och fritidshus”, säger Pontus Dahlroth, Polygons distriktschef för avfuktning i norra Norrland. 

“De hade drabbats svårt av översvämning längs Torneälven, vilken nådde högsta vattennivå på 50 år. Mest utsatt var ett område inom en 7 mils radie, från Övertorneå till Pajala”, förklarar han. “På plats möttes vi bland annat av källare där fiskar simmar runt, husägare som åker båt mellan sina stugor och fritidshus vars verandor rasat”, berättar Pontus.  

Akuta åtgärder innan torkning 

“Att återställa en fastighet efter en översvämning sker i flera steg. Naturligtvis är stegens längd beroende på situation och storlek på skadan”, förklarar Pontus. “Det vi gör då vi anländer vid skadeplatsen är en första akutåtgärd, vilket i detta fall innebar att pumpa vatten ur fastigheterna. Som tur var hade de flesta fastighetsägarna redan påbörjat arbetet innan vi kom dit”, fortsätter han. “När byggnaden är fri från vatten startas klimathållning och installering av torkar för att få bort den värsta vätan. Vårt centrallager i Kungälv försåg oss med en lastbil full med adderade torkar att ställa ut i uppdragen. Cirka 35 uppdrag har inkommit varav vissa fastigheter består av 4-5 byggnader per försäkringstagare”, förmedlar Pontus. 

Rädda värden genom att torka 

I dagsläget är samtliga byggnader fria från vatten och äntligen sjunker älvens vatten undan. “Vi kan nu börja besiktiga varje fastighet ännu en gång och avgöra hur vi på bästa sätt kan rädda värden genom att torka konstruktion och ytskikt istället för att riva och ersätta material. Detta är ett av de arbetssätt Polygon använder för att minska klimatpåverkan”, klargör Pontus. 

“Därefter sker eventuell friläggning av ytor så att avfuktare installeras. En utmaning just nu är att vissa fastigheter inte har el framdragen till husen. Då gäller det att komma på kreativa lösningar så att torkningen kan starta” menar Pontus.  

Vad händer sen? 

Då torkinsatsen påbörjats görs en skaderapport av skadorna på fastigheten. Rapporten kan lämnas vidare till den skadedrabbades försäkringsbolag. Regelbundna fuktkontroller kommer att göras under avfuktningsprocessen för att säkerställa torkning. När skadad yta i fastigheten godkänts som torr och avfuktad kan återuppbyggnad av fastigheten ske. 

“Avslutningsvis kan sägas att översvämningar kan orsaka betydande skador på din egendom, förstöra ägodelar och vara mycket känslomässigt påfrestande”, uttrycker Pontus. “Polygon har stor erfarenhet av att hjälpa villaägare och företag att hantera efterverkningarna av en översvämning. Som totalentreprenör för skadehanteringen kan vi hjälpa dig genom hela processen”, tydliggör han med eftertryck.  

 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Pontus Dahlroth,

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt