Nyheter – Nyheter, Konstruktion torkning, Vatten och stormskador, Sanering, Fukt

Finslipat arbetssätt hanterar skyfall

Ovädret Hans drog in över Sverige tre gånger denna sommar, vilket tog hårt på skadehanteringen i hela landet. Strax under 3000 skyfallsuppdrag inkom till Polygon under perioden början av juli till slutet november. Att Polygon ordnat en maskinbuffert, ett sk Skyfallslager, skapat en digital plattform för hantering av just Skyfall och har dedikerade medarbetare har kommit väl till pass denna sommar.

Översvämningar kan orsaka betydande skador på egendom, förstöra ägodelar och vara mycket känslomässigt påfrestande. Polygon har stor erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner att hantera efterverkningarna av en översvämning. Reaktionstiden är avgörande – ju snabbare du reagerar, desto kortare tid tar det för din fastighet att återhämta sig. Kent Bergström, Polygons Projektledare Skyfall, har tillsammans med företagets Kundsupport organiserat arbetet kring sommarens skyfallsuppdrag för att stötta organisationen ute i fält. Långa arbetsdagar för både tekniker och administratörer.  

Kort intervall mellan oväder påfrestar 

“Under 2021 påverkades Sverige av 12 skyfall på 4 månader. I år drog under sommaren 6 skyfall in under 2 månader. Unikt för i år är att ovädret Hans som drog in över landet hela tre gånger släppte vatten överallt samtidigt och inte över ett specifikt område likt tidigare år”, berättar Kent. “Sommaren 2021 hann därför teknikerna installera och avfukta färdigt i ett skadeområde innan nästa skyfall drog in över en annan del av landet. I år har istället ett skyfall drabbat Sverige varje vecka, vilket gör att trycket ute i fält är otroligt mycket högre än tidigare år”, förklarar Kent. “Under mina 30 år i branschen har jag aldrig upplevt detta ihållande och stadigt inkommande flöde av skador på så kort tid”, uttrycker han.   

Skadehanteringens olika faser 

“Nederbörden har lett till omfattande skador på byggnader framförallt i områden vid översvämmade vattendrag, älvar och floder”, anser Kent. “Polygon har under året 2023 mottagit 3255 skyfallsskador, vilket innebär avfuktnings- och saneringsuppdrag som inkommit via nedringda försäkringsbolag. Cirka 2390 av uppdragen är avslutade, medan 860 återstår. Framförallt är det hus med källare som behövt hjälp med besiktning av skador, uppsugning av vatten och montering av avfuktare” förmedlar han. “Fas ett i skadehanteringsprocessen innebär att en omfattningsbesiktning utförs och sanering, bortforsling av lösöre, friläggning alternativt torkning av fuktiga konstruktionsdelar startar. Fas två i processen börjar då allt skadat material är frilagt och lösöressanering och torkning tar vid. Tidsramen beror på skadans utbredning såklart”, tydliggör han. 

Buffertlager och bra relationer underlättar 

När del tre av Hans drog in över Sverige drabbades de flesta delarna av landet hårt. Men Polygons skyfallsorganisation har efter sommaren 2021 utarbetat ett arbetssätt, vilket sedan dess finslipats. Bland annat skapade vi ett sk Skyfallslager, en buffert med extra torkar och fläktar. "Trots detta fick vi dra i samtliga kanaler för att få in de maskiner och torkar som behövdes för årets skyfallsskador. I vissa fall behövs fem maskiner på en skadeplats så det gäller att ha bra och förberedda relationer med underleverantörerna", menar Kent.   

"En stor framgångsfaktor är att vår saneringspersonal utbildades i den specialdesignade Skyfallsutbildning vi skapat. De kunde hjälpa till med den initiala hanteringen av skador såsom att suga vatten, installera avfuktare och dokumentera med bilder. Det effektiviserade processen rejält och underlättade för våra kunder att få en snabb första hjälp i deras situation", klargör Kent.

Hjälp från pensionerade kollegor

På tal om bra relationer kan nämnas att vi på flera orter runt om i landet fick hjälp av tidigare kollegor när skyfallen slog som hårdast. Dessa pensionerade herrar hoppade in med sin erfarenhet och expertis för att hjälpa Polygon under sommarens regnande. Ett extra stort tack till dessa eldsjälar som hjälpte våra redan hårt arbetande hjältar ute i fält.  

Koll med egenutvecklat IT-system 

“Våra samlade erfarenheter har även mynnat ut i en egenutvecklad digital plattform”, ler Kent stolt. “Ett IT-system där hanteringen av skyfallsskador kan följas detaljerat i realtid. Hur många maskiner används, var nyttjas resurserna och var i processen är respektive skada. Eftersom processen är automatiserad med uppgifter plockade direkt från Meps och IFS är det enkelt att få ut en rapport baserat på exempelvis kund, region, arbetsuppgift eller status, vilket uppskattas av våra kunder” menar han.  

Förorenat vatten leder till friläggning 

Reaktionstiden är avgörande vid en vattenskada – ju snabbare du anlitar hjälp, desto kortare tid tar det för din fastighet att återhämta sig. Men det beror på vilket vatten som orsakar skadan, färskt eller förorenat. Sällan är det färskvatten som fyller källarvåningarna vid kraftig nederbörd och påföljande översvämning. Tyvärr innebär det att minimal mängd material kan räddas genom enbart torkning. På grund av smutsvatten, värme och tidsintervall vid hantering av skadan kan påväxt redan ha startat, vilket gör att kontrollerad friläggning är ofrånkomligt. Istället startar torkning efter att vatten pumpats ut, friläggning skett och rena ytor kan avfuktas. 

Skona miljön genom att agera fort 

“Oavsett om det handlar om en liten läcka eller en stor översvämning är våra kvalificerade tekniker snabbt på plats vid en vattenskada. Ju snabbare Polygon anlitas, desto bättre! Vi tar kontroll över skadan och kan minimera behovet av rivning, samtidigt som du bidrar till att minska de negativa effekterna på miljön”, avslutar Kent.  

Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Ivarsson . 

 

 

Vad är friläggning?

Friläggning innebär enkelt uttryckt att skadad byggnadsdel eller ytskikt så som gips- eller spånskiva demonteras så att avfuktning kan ske. Konstruktionsdelen friläggs begränsat så att minsta möjliga återställningsarbete krävs, vilket minimerar CO2 -avtrycket i skadan. 

Riskerar jag översvämning?

Fastigheter kan drabbas av översvämningar från olika källor. Är din byggnad i farozonen? Läs mer här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt