Nyheter – Nyheter

Nyhetsbrev juni 2016

Polygons och AK-konsults andra nyhetsbrev bjuder på mängder med intressanta nyheter inom vårt expertområde - att förebygga och lösa vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader.

Polygons och AK-konsults nyhetsbrev juni 2016

 

VD har ordet

Hej branschkollegor!
Frågan är hur miljö och hållbarhet, fuktsäkerhet och inomhusmiljö, torkteknik och klimatkontroll egentligen hänger ihop? Den gemensamma nämnaren i alla våra expertområden är kunskap om fukt. Polygon och AK-konsult är ledande när det gäller att hantera fukt och se till att byggnaden erbjuder maximal funktion, komfort och lönsamhet.

Vi är bäst på fukt!
I tidiga skeden av byggprocessen handlar det om att ställa krav på miljö och hållbarhet där fukt är en viktig komponent. I senare faser torkar vi vatten i konstruktionen efter ett skyfall eller kontrollerar klimatet under kritiska delar av en byggprocess.

Den röda tråden hos oss på Polygon och AK-konsult är därmed ett gediget kunnande om fukt. Polygon har också långa anor från Munters.

Den röda tråden i Polygons och AK-konsults expertområden är kunskap om fukt.

Nya utmaningar för ett fuktsäkert byggande
Byggnationen i Sverige kännetecknas av hög kvalitet i en internationell jämförelse och har kommit långt när det gäller att använda moderna byggmaterial och metoder. Trots det finns betydande utmaningar eftersom ett starkt fokus på energieffektivisering och i det extrema fallet helt passiva hus, ställer till problem med uttorkning av byggfukt vilket i förlängningen kan leda till inomhusmiljöproblem.

Även den ständiga jakten på att bygga mera kostnadseffektivt leder till kortare byggtider som späder på problemet ytterligare. Dessutom finns naturligtvis ett stort bestånd med omfattande renoveringsbehov och där problem med både fukt och miljö är en realitet.

Vi följer branschstandarden ByggaF
Att byggbranschen tar utmaningarna på allvar tar sig bl.a. uttryck i att man utvecklat branschstandarden ByggaF som beskriver hur man säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i hela byggprocessen - från planering till förvaltning.

Sänk din totalkostnad!
Genom ett starkt fokus bland aktörerna i branschen är jag övertygad om att utmaningarna kan hanteras till nytta för brukarna och med en lägre totalkostnad för byggherrar och entreprenörer som följd.

Polygon och AK-konsult strävar efter att utveckla nya erbjudanden och lösningar inom vårt expertområde. Nu kompletterar vi tjänsteportföljen med ett rikstäckande erbjudande inom läcksökning av tekniska system, läs mer om det i nyhetsbrevet. Effektiv läcksökning är också ett sätt för oss att hjälpa dig sänka din totalkostnad. För att sänka din totalkostnad ännu mer lanserar vi även ett helt nytt affärsområde inom förebyggande fuktsäkerhet.

Trevlig sommar!

Thomas Perman vd Polygon Sverige och AK-konsult

Thomas Perman
VD Polygon och AK-konsult

 

Polygon och AK-konsult lanserar nya tjänster inom läcksökning 

Med läcksökning identifieras läckor i tekniska system som vatten och värme. Även lufttäthet i byggnaders klimatskärm kan mätas för att upptäcka och lokalisera luftläckage. Polygon och AK-konsult lanserar nu ett brett erbjudande inom läcksökning och lufttäthet i byggnader.

Läs vårt pressmeddelande. 

Med läcksökning identifiera Polygon och AK-konsult läckor i tekniska system som vatten och värme.

 

Lokalisera läckan snabbt och med hög precision 

När försäkringsbolaget Folksam fick in en vattenskada hos en kund i Kungälv gällde det att ta reda på var i systemet läckan fanns. Polygon och AK-konsult som arbetar med läcksökning med spårgas fick uppdraget och kunde snabbt identifiera läckan på en yta mindre än en kvadratdecimeter.

Läs mer om uppdraget.

Polygon och AK-konsult kunde snabbt identifiera läckan på en yta mindre än en kvadratdecimeter.

 

Nu sänker vi din totalkostnad med TCS!

Polygon och AK-konsult lanserar affärsområdet Temporär klimatkontroll (TCS) för att stötta byggbranschen med förebyggande fuktsäkerhet. Bakgrunden är att byggbranschens ökade krav på lönsamhet, stramare tidplaner och hårdare konkurrens. Kunskap om fukt är avgörande för att möta kraven.

Polygon och AK-konsult lanserar affärsområdet Temporär klimatkontroll (TCS) för att stötta byggbranschen med förebyggande fuktsäkerhet

- Polygon och AK-konsult har lång erfarenhet av att hjälpa byggbranschen att lösa fuktproblem. Vi har märkt att ett förebyggande fuktarbete innebär att man kan spara stora belopp och mycket tid i byggprocessen, säger Tord Nilsson som är affärsområdeschef för TCS.

Läs vårt pressmeddelande.

 

”Vi tjänar på att göra jobbet grundligt från början”

Grundskolan i Märsta utanför Stockholm skulle byggas om och byggas till, med höga miljökrav på lufttäthet. Boetten Bygg kom tidigt i kontakt med Polygon och AK-konsult och lyckades spara både värdefull tid och pengar på ett förebyggande fuktarbete.

- Vi tjänar på att göra jobbet grundligt från början. Och genom att ta upp frågorna tidigt har vi chansen att förutse problem, säger Carl Marichal som är platschef på Boetten Bygg.

Läs mer om uppdraget.

Boetten Bygg kom tidigt i kontakt med Polygon och AK-konsult och lyckades spara både värdefull tid och pengar på ett förebyggande fuktarbete.

 

Minska kostnaden upp till 80% med energieffektiva avfuktare

Eco-Dry är Polygons och AK-konsults eget koncept för högeffektiv avfuktning med mycket låg energiförbrukning.
Med Eco-Dry reduceras torktiden med 40-50 procent, samtidigt som energikostnaderna minskar med 60-80 procent. Omräknat i pengar är besparingarna enorma med Eco-Dry. Beräkningar visar att den totala skadetiden minskar med ungefär 40 procent.

Läs mer om Eco-Dry. 

 

Hög radonhalt sänkte hyran 

En hyresgäst i Uppsalahem får sin hyra sänkt med 15 procent eftersom lägenheten hade höga radonhalter, uppger Sveriges Radio.

Högsta domstolen har slagit fast att radonhalter som är högre än de gällande riktvärdena vållar ett betydande obehag, även om det inte är bevisat att det påverkar cancerrisken, och att hyran därför ska sänkas.

Sveriges Radio uppger att enligt Högsta Domstolen är det en brist i lägenhetens skick om radonhalten är högre än riktvärdet på 200 becquerel per kubikmeter. Därför ska hyran i det aktuella fallet sänkas med 15 procent. 

Läs mer på www.sr.se.

En hyresgäst i Uppsalahem får sin hyra sänkt med 15 procent eftersom lägenheten hade höga radonhalter, uppger Sveriges Radio.

Besvär av inomhusmiljön allt vanligare

En nyare undersökning visar att var femte anställd är missnöjd med inomhusmiljön på jobbet. Men många tar inte signalerna på allvar utan tror att stress och förkylning ligger bakom. Uppgifterna kommer från en rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM).

Läs mer.

En nyare undersökning visar att var femte anställd är missnöjd med inomhusmiljön på jobbet. Källa: CAMM

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Tack!

Oj, någonting gick fel...

Oj, någonting gick fel...

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du information om Polygon. 

Kontakta oss dygnet runt