Mikroorganismer

Inomhusmiljöproblem

Läs mer

Vindar

Riskkonstruktioner

Det är vanligt att mögel- och fuktskador förekommer på uteluftsventilerade vindar. En orsak till fuktproblemen är att fuktig luft från byggnaden läcker upp till vindsutrymmet.

Läs mer

Källarväggar

Riskkonstruktioner

För att undvika fuktproblem är det viktigt att det på källarväggspartiet ovan mark inte läcker ut inomhusluft, vilken kondenserar mot kallare delar i ytterväggskonstruktionen.

Läs mer

Våtrumsväggar

Riskkonstruktioner

En rad skadeutredningar visar att gipsskivan i våtrumsytterväggar mellan tätskiktet och plastfolien ofta är fuktskadad.

Läs mer

Putsad fasad

Riskkonstruktioner

Putsad träregelvägg som är oventilerad och odränerad är en vanlig ytterväggskonstruktion. Men den drabbas lätt av skador när fukt tar sig in innanför putsskiktet.

Läs mer