Nyhetsbrev dec 2016

Nyheter

I december månads nyhetsbrev bjuder vi på en rad exempel på uppdrag. Läs mer om hur vi hjälpte Peab i Växjö med uttorkningstiderna för betong och hur vi torkade Spångbergsgymnasiet i Filipstad som hade drabbats av en omfattande vattenskada. Du får också veta mer om hur vi arbetar med kombinationen fuktsäkerhet och miljösamordning.

Läs mer

Specialisten på fukt för fastighetsförvaltare

Nyheter

Som fastighetsförvaltare behöver du snabb återkoppling och tydlig kommunikation för att kunna lämna besked till dina kunder och andra leverantörer. Polygon och AK-konsult har lång erfarenhet av att arbeta med både privata och kommunala bolag och vi hjälper dig med såväl förebyggande åtgärder som akuta insatser. Att vi alltid strävar efter att vara bäst vinner både du och din kund på.

Läs mer

Att skapa hälsosamma fastigheter — med människan i fokus

Nyheter

Under konferensen ”Att skapa hälsosamma fastigheter – med människan i fokus” medverkar Maria Nordberg som moderator. Maria Nordberg är ordförande för SWESIAQ och chef för affärsområdet Miljö och Hållbarhet på Polygon och AK-konsult.

Läs mer

Högt teknikinnehåll på Byggdoktorernas Utvecklingsdag

Nyheter

I september hölls Byggdoktorernas Utvecklingsdag i Linköping. Syftet var att ge byggdoktorer ett tillfälle till erfarenhetsutbyte, kompetenshöjning och nätverkande mellan de erfarenhetsmöten som arrangeras vartannat år. Polygon och AK-konsult var väl representerade med hela åtta byggdoktorer.

Läs mer

Nyhetsbrev sept 2016

Nyheter

Tre snabba nyheter om effektiv läcksökning med gas, hög affärsetik inom Polygon och AK-konsult genom utbildning och införande av visselblåsarfunktion samt ett exempel på torkning med vårt koncept Eco-Dry som sparar enormt mycket tid och pengar.

Läs mer